Leren bij de brandweer | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Leren bij de brandweer

Organisaties zeggen nogal eens dat hun medewerkers echte 'doeners' zijn. Zo ook de brandweer. Maar onderzoek laat zien dat dat genuanceerder ligt. Wat het leren betreft bestaat de brandweer niet uit ‘doeners’, maar typeert het leren zich door een cultuur waarin de nadruk ligt op gedegen werk, op fouten vermijden, ervaringen delen en goed onderbouwen. Leer- en ontwikkelprocessen zijn daarom af en toe wat traag, maar vindt eenmaal iets zijn weg, dan is het ook stevig verankerd.

Aan het leren in de zin van opleiden en oefenen wordt (misschien niet in woord, maar wel in daad) veel meer belang gehecht dan leren in en van de praktijk. Dat betekent dat verbeteren van leren in de praktijk vraagt om extra inzet en doorzettingsvermogen van degenen die daarvoor aan de lat staan. Het gaat niet vanzelf en het voelt af en toe als ondankbaar werk. Maar hier geldt wel: als de brandweer doorzet, en iets eenmaal is geworteld, dan staat het ook meteen als een huis.

Twee leerstijlen

Het leerprofiel van de brandweer laat zien dat twee groepen het leren binnen de brandweer kenmerken. De eerste groep mensen heeft veel baat bij een goed gesprek, bij het uitwisselen van ervaringen, het horen hoe anderen het zouden doen, het samen aanpakken van een probleem. De andere groep is gericht op de hoed en de rand, hoe zit het nu echt, wat is bewezen en bekend. De combinatie van deze twee maakt dat de brandweer heel gedegen is in het leren en ontwikkelen en meer dan andere organisaties is gericht op het voorkomen van fouten. Logisch natuurlijk, maar dat maakt het leren af en toe ook stug en langzaam.

Het spannende hiervan is, vooral bij de brandweer, dat het leren van elkaar ook primair gaat over de veiligheid van de samenleving en zeker ook over de veiligheid van brandweercollega’s onderling. Daarom vind ik juist het leren vanuit de praktijk wel een bijzondere en tegelijkertijd ook noodzakelijke voorwaarde om als brandweer daar doorzettingskracht op te organiseren. Een beweging die gelukkig ook steeds beter wordt ingezet.

Reageer