Blog | Page 9 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Blog

Op dit weblog publiceren adviseurs van Twynstra Gudde over hun vakgebied. Zij delen graag nieuwe inzichten, die ze na studie of ervaring in de dagelijkse praktijk hebben opgedaan. 

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises
Ellen Smit

Samenwerken in de energiesector: uitdagingen en succesfactoren

10-04-2019
reageer
Ellen Smit

Nederland staat in het midden van een ingrijpende verandering: de energietransitie, of het nu is vanwege het uitputten van de fossiele brandstoffen, vanwege een klimaatverandering of de wens om onafhankelijk te zijn van andere landen. Verschillende spelers hebben een stukje, klein of groot, van de transitiepuzzel in handen. Om de energietransitie te versnellen zijn partijen – lokaal, regionaal, nationaal én internationaal – op elkaar aangewezen. Het is cruciaal dat zowel de overheid, als bedrijfsleven, kennisinstellingen en burgers zich samen verantwoordelijk voelen voor de energietransitie.

Energie Samenwerken Publiek-Private Samenwerking
Marcel van Bockel

Nieuwe beroepen vragen om flexibel en dienstverlenend opleiden

08-04-2019
reageer
Marcel van Bockel

Waar volg je de opleiding tot ‘vlogger’, ‘conversation designer’ of ‘stitcher’? Dit zijn nieuwe functies die ineens ontstaan door de ontwikkelingen van nieuwe technologieën en toepassingen daarvan. Een ‘stitcher’ is bijvoorbeeld iemand die 360 graden opnames vloeiend aan elkaar ‘naait’, zodat er een ‘immersive’ ervaring kan ontstaan in Virtual reality. Deze techniek is nu nog nodig, bestond vijf jaar geleden nog niet, en de verwachting is dat die over weer vijf jaar niet meer nodig zal zijn. Hoe kun je in deze dynamiek voor een dergelijk beroep een adequate opleiding aanbieden?

Onderwijs
Wouter Dreimüller

Drie manieren om met facility en workplace services waarde toe te voegen

03-04-2019
reageer
Wouter Dreimüller

Tijdens het World Workplace Europe meets Facility for Future 2019 is het onderzoek ‘Facility & Workplace management in 2019’ gepresenteerd. Duurzaamheid, klantgerichtheid en technologie zijn de belangrijkste trends. Na afloop raken we in gesprek met twee facility managers. Al gauw belanden we in een abstracte discussie over een stip aan de horizon en het opstellen van ambitiedocumenten. Het gesprek zet aan tot denken. Wat leveren deze prachtige ambities uiteindelijk op? Hoe krijgen we het voor elkaar om deze daadwerkelijk om te zetten tot nieuwe ideeën? Oftewel, hoe zorgen we ervoor dat we als facility manager écht waarde toevoegen?

Facility management
Roelof Benthem

De belangeloze procesmanager

02-04-2019
reageer
Roelof Benthem

In gesprekken merk ik dat er veel onduidelijk is over de aanpak van ingewikkelde vraagstukken, waar je er niet simpel met één oplossing af bent. Denk aan de energietransitie, de opgaven in het onderwijs, vraagstukken rondom ouderenzorg of in de geestelijke gezondheidszorg. De experts buitelen over elkaar.