Blog | Page 7 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Blog

Op dit weblog publiceren adviseurs van Twynstra Gudde over hun vakgebied. Zij delen graag nieuwe inzichten, die ze na studie of ervaring in de dagelijkse praktijk hebben opgedaan. 

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises
Michiel Cappendijk

Sturend vermogen achilleshiel landbouwtransitie

12-04-2019
reageer
Michiel Cappendijk

Padafhankelijkheid is wat mij betreft hèt kernwoord van de publicatie van het Planbureau voor de Leefomgeving over verandervraagstukken in de Land- en Tuinbouw. Het woord is als een pakketje dat je nieuwsgierig uitpakt en blijft boeien, zonder dat je er ooit helemaal achter komt wat er nou inzit. Padafhankelijkheid gaat over het gebrek aan keuzemogelijkheden van ondernemers in de Land- en Tuinbouw om zich te onderscheiden en te veranderen. Ze kunnen alleen maar nog beter en nog efficiënter werken, maar wezenlijke veranderingen blijven uit. Volgens het Planbureau heeft dat alles te maken met het gebrek aan het sturend vermogen in de Land- en Tuinbouw; een erfenis van decennia liberaliseren

Provincies en regio's Rijksoverheid Publiek-Private Samenwerking Strategievorming
Hanna Blomaard

Economic Boards: (be)grip maakt resultaat

10-04-2018
reageer
Hanna Blomaard

Melissa Verberkt heeft tijdens haar traineeperiode bij Twynstra Gudde onderzoek gedaan naar het besluitvormingsproces van Economic Boards in relatie tot de effectiviteit van boards. Hoe komen de belangen en de visies van de drie O’s (Overheid, Ondernemers en Onderwijsinstellingen) bij elkaar en hoe werken ze van daaruit gezamenlijk toe naar concrete resultaten om de economie te versterken?

Gemeenten Samenwerken Publiek-Private Samenwerking Organisatieontwikkeling Programmamanagement Projectmanagement
Wietske Theloesen

Tijd voor actie: vijf succesfactoren voor het realiseren van duurzaamheidsambities

10-04-2019
reageer
Wietske Theloesen

Duurzaamheid is in het Facility & Workplace Management marktonderzoek 2019 als belangrijkste trend naar voren gekomen. Ook is de verwachting dat duurzaamheid de aankomende jaren de belangrijkste trend blijft. Uit de resultaten van het marktonderzoek blijkt dat 73% van de respondenten werkzaam is voor een organisatie die duurzaamheidsambities heeft geformuleerd. Het aantal respondenten dat aangeeft dat er concrete maatregelen aan deze ambities zijn verbonden, is een stuk lager. Hieruit blijkt dat ambities er volop zijn, maar de concrete plannen iets minder. Hierbij staan organisaties, zowel publiek als privaat, nu voor de opgave om lange termijnambities te vertalen naar concrete plannen met maatregelen.

Huisvesting en vastgoed Facility management
Ellen Smit

Slim samenwerken om de energietransitie te versnellen

01-09-2018
reageer
Ellen Smit

In de periode 2014-2016 schreef ik enkele artikelen over de rol van samenwerken in het versnellen van de energietransitie, en in het specifiek via Publiek-Private Samenwerkingen. In de tijd van het nieuwe Klimaatakkoord is samenwerken nog steeds ontzettend relevant. Samenwerking tussen alle partijen, zowel overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen als (vertegenwoordiging) van burgers, is nodig om de energietransitie te versnellen.

Energie Mobiliteit en infrastructuur Publiek-Private Samenwerking Samenwerken