Blog | Page 6 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Blog

Op dit weblog publiceren adviseurs van Twynstra Gudde over hun vakgebied. Zij delen graag nieuwe inzichten, die ze na studie of ervaring in de dagelijkse praktijk hebben opgedaan. 

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises
Stijn van Diemen

Uw toekomst is reeds begonnen

08-05-2018
reageer
Stijn van Diemen

Wie over zijn strategie gaat nadenken, zal al snel twee neigingen vertonen: opnieuw te beginnen en alomvattend te willen zijn. We vinden onszelf immers met graagte opnieuw uit. Maar de vraag is, of dat effectief is. En vooral: of het tot de juiste strategie leidt. Hoe hangen transitie en continuïteit eigenlijk met elkaar samen?

Elske Schrijvers

Samenwerkingsassessment; méér dan een momentopname

08-05-2018
reageer
Elske Schrijvers

In projecten is een goede samenwerking tussen contractpartners één van de doorslaggevende factoren voor succes. Daar zijn velen het wel over eens. Uiteraard blijven vakkennis en vakmanschap leidend, maar dat blijkt niet altijd voldoende om knelpunten, geschillen en belangentegenstellingen tijdens de uitvoering constructief en werkbaar te maken.

Mobiliteit en infrastructuur Aanbesteden en contracteren
Helmuth Stoop

Bij alles wat je doet, moet je betrouwbaar willen zijn

08-05-2018
reageer
Helmuth Stoop

Roeland Hillen is sinds 2012 programmadirecteur van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWPB2) van Rijkswaterstaat. Als man met een groot hart voor het water én het land is het de kroon op zijn toch al indrukwekkende carrière.

Leiderschapsontwikkeling Programmamanagement
Marcel van Bockel

Aan de slag met het ontwerpen van flexibel onderwijs

07-05-2018
reageer
Marcel van Bockel

In het onderwijs in Nederland klinkt geruime tijd een roep om flexibilisering en personalisering. Een gemene deler daarbij is de wens om de student of leerling een opleiding aan te bieden die beter aansluit bij zijn/haar persoonlijke behoeften en omstandigheden. Een beweging is gaande van ‘iedereen volgt op dezelfde manier de opleiding’ naar ‘iedereen leert op een eigen manier’. Een beweging met grote gevolgen voor de onderwijslogistiek.

Onderwijs