Blog | Page 6 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Blog

Op dit weblog publiceren adviseurs van Twynstra Gudde over hun vakgebied. Zij delen graag nieuwe inzichten, die ze na studie of ervaring in de dagelijkse praktijk hebben opgedaan. 

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises
Nicolet Luisman

Afwaarderen van assets door het opwaarderen van de omgeving; Gebiedsgerichte aanpak onderhoud kades Amsterdam

21-03-2019
reageer
Nicolet Luisman

Een ‘sinkhole’. Die term heeft u misschien wel eens gelezen in nieuwsberichten over de Verenigde Staten of Italië. Maar dat het in Amsterdam ook plaats kan vinden lijkt bijzonder. In 2018 is dit echter ook voorgekomen in een kade van de Nederlandse hoofdstad. Een stad die honderden kilometers kademuren en vele bruggen telt. De bruggen en kademuren in Amsterdam hebben op korte termijn een stevige opknapbeurt nodig.

Gemeenten Assetmanagement
Karen Molenaar

Kiezen we bij de waterschapsverkiezingen voor een waterschap of 'omgevingsschap'?

15-03-2019
reageer
Karen Molenaar

Op 20 maart mag Nederland weer naar de stembus voor de waterschapsverkiezingen. Twynstra Gudde onderzocht aan de hand van de stemwijzers wat er dit jaar te kiezen valt. Bij deze verkiezingen lijkt iets bijzonders aan de hand te zijn. De kiezer krijgt namelijk de keuze of de waterschappen zich alleen moeten focussen op hun kerntaken óf dat ze een rol moeten spelen in de bredere maatschappelijke thema’s als energie, klimaat en duurzaamheid. Maar kunnen deze rollen wel los van elkaar worden gezien?

Water
Jan Willem de Kleuver

Emissieloze veerponten komen in Nederland

07-03-2019
reageer
Jan Willem de Kleuver

Emissieloze veerponten komen ook in Nederland steeds dichterbij. Een publiek-private samenwerking helpt de transitie naar elektrisch aangedreven veerponten versnellen.

Mobiliteit en infrastructuur
Helmuth Stoop

Moed en kwetsbaarheid tonen

07-03-2019
reageer
Helmuth Stoop

In ons boek Leiderschap van de programmamanager beschrijven we 14 thema’s die in onze optiek de kern van dat leiderschap vormen. Thema vijf heet ‘Moed en kwetsbaarheid tonen’ en geeft het belang van én de relatie tussen de twee genoemde onderwerpen weer.