Blog | Page 4 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Blog

Op dit weblog publiceren adviseurs van Twynstra Gudde over hun vakgebied. Zij delen graag nieuwe inzichten, die ze na studie of ervaring in de dagelijkse praktijk hebben opgedaan. 

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises
Huub Raemakers

Helpt groei medische diagnostiek krimp van ziekenhuizen waar te maken?

29-10-2018
reageer
Huub Raemakers

Medische diagnostiek kan de gewenste krimp van ziekenhuizen faciliteren. Juist méér medische diagnostiek is dan gewenst.

Cure Strategievorming
Maurits Mares

Kwaliteitsplannen Verpleeghuiszorg - Het gaat om meer dan extra personeel

25-10-2018
reageer
Maurits Mares

Veel verpleeghuisorganisaties doen vanuit het Kwaliteitskader de eerste ervaringen op met kwaliteitsplannen, die de basis moeten vormen van extra budgetten voor het bieden van welzijnsgerichte zorg. Deze ervaringen zijn zeer wisselend, zeker ook omdat 85% van het extra budget al moet worden gealloceerd aan extra personeel, terwijl personeelsschaarste een probleem is. Veel extra budget voor andere elementen in kwaliteitsplannen blijft er dus niet over. En dat terwijl verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat meer handen aan het bed niet per definitie leidt tot betere zorg (1). Goed onderbouwd mogen Verpleeghuizen bij het Zorgkantoor een andere verhouding aanvragen (2). Ook in de komende jaren tot 2022 vormen de kwaliteitsplannen de basis voor additionele budgetten voor de zorginstellingen.

Care
Rudy Kor

Managen bestaat uit dertig activiteiten die nodig waren, zijn en blijven

24-10-2018
reageer
Rudy Kor

Met plezier heb ik het boek ‘Management moet – beter presteren door slim te managen’ van mijn collega Martijn Jansen gelezen (dus in het navolgende zal er wel sprake zijn van enige subjectiviteit). Hij heeft zijn lijvig proefschrift, dat hij in mei van dit jaar op de VU in Amsterdam met verve en succes verdedigde, nu in een wat compacter (186 pagina’s) boek verwoord. Zijn boek is enerzijds een verslag van zijn promotieonderzoek (wat voor mij soms afleidde van de grote lijn in een betoog) en anderzijds een ‘werkboek’ voor zij die (gaan of willen) managen of gemanaged worden.

Michiel Cappendijk

Van Robocop naar Roboplant

19-10-2018
reageer
Michiel Cappendijk

De tuinbouwsector claimt al jaren dat bloemen en planten in de zorg, op kantoor, of in de klas positief bijdragen aan onze gezondheid, ons welbevinden en ons concentratievermogen. Divers wetenschappelijk onderzoek bevestigt dit zelfs. Desondanks is het aantal ziekenhuizen of scholen dat bloemen en planten in zetten om deze positieve effecten te bereiken op één hand te tellen. Bloemen en planten zouden te bewerkelijk en te duur zijn, of te veel risico’s opleveren voor ernstig zieke patiënten en ouderen. In dit blog doe ik een suggestie hoe het positieve effect van bloemen en planten toch toegepast kan worden.

Ruimtelijke ontwikkeling Provincies en regio's Programmamanagement