Blog | Page 220 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Blog

Op dit weblog publiceren adviseurs van Twynstra Gudde over hun vakgebied. Zij delen graag nieuwe inzichten, die ze na studie of ervaring in de dagelijkse praktijk hebben opgedaan. 

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises
Angeline van Gils

Spelsimulatie Ymere in trainingslijn Sturingsfilosofie

14-05-2013
reageer
Angeline van Gils

Ymere Gebieds & Projectontwikkeling (G&PO) is het professionele ontwikkelbedrijf van Ymere, dat een prominente bijdrage levert aan de nieuwbouwproductie in de Noordelijke Randstad. Ymere G&PO levert een breed palet aan vastgoedproducten en vastgoedgerelateerde diensten.

Woningcorporaties Organisatieontwikkeling
Maurits Jan Vink

Survey feedback

14-05-2017
reageer
Maurits Jan Vink

En de rol van leidinggevenden bij Cultuurverandering. Verandering van organisatiecultuur komt tot uiting in ander gedrag van medewerkers. Bij het realiseren van dit andere gedrag spelen leidinggevenden een belangrijke rol.

Gemeenten Verandermanagement
Zenzi Pluut

De kosten en baten van de toekomst van de Afsluitdijk

14-05-2013
reageer
Zenzi Pluut

Afsluitdijk voldoet niet aan huidige veiligheidsnorm. De Afsluitdijk is een icoon van de Nederlandse strijd tegen het water. De aanlegkosten van de dijk waren ook hoog: bij aanleg kostte hij zo’n 195 miljoen gulden, wat destijds gelijk was aan 6% van het Bruto Binnenlands Product. Vertaald naar nu zou het dan gaan om 30 miljard euro! Sinds zijn voltooiing in 1932 beschermt de Afsluitdijk grote delen van Nederland tegen overstroming vanuit zee.

Water
Maurits Jan Vink

Conflictmanagement: Omgaan met spanningen in organisaties

14-05-2017
reageer
Maurits Jan Vink

Organisaties veranderen omdat ze onder druk staan en hun bestaansrecht moeten bewijzen. Die spanning vertaalt zich in spanningen tussen afdelingen en tussen mensen. Een aanzet om daarmee om te gaan heb ik beschreven in: http://www.managementboek.nl/boek/9789013108897/spanning-in-en-rond-organisaties-jaap-van-muijen

Verandermanagement