Blog | Page 218 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Blog

Op dit weblog publiceren adviseurs van Twynstra Gudde over hun vakgebied. Zij delen graag nieuwe inzichten, die ze na studie of ervaring in de dagelijkse praktijk hebben opgedaan. 

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises
Zenzi Pluut

De kosten en baten van de toekomst van de Afsluitdijk

14-05-2013
reageer
Zenzi Pluut

Afsluitdijk voldoet niet aan huidige veiligheidsnorm. De Afsluitdijk is een icoon van de Nederlandse strijd tegen het water. De aanlegkosten van de dijk waren ook hoog: bij aanleg kostte hij zo’n 195 miljoen gulden, wat destijds gelijk was aan 6% van het Bruto Binnenlands Product. Vertaald naar nu zou het dan gaan om 30 miljard euro! Sinds zijn voltooiing in 1932 beschermt de Afsluitdijk grote delen van Nederland tegen overstroming vanuit zee.

Water
Maurits Jan Vink

Conflictmanagement: Omgaan met spanningen in organisaties

14-05-2017
reageer
Maurits Jan Vink

Organisaties veranderen omdat ze onder druk staan en hun bestaansrecht moeten bewijzen. Die spanning vertaalt zich in spanningen tussen afdelingen en tussen mensen. Een aanzet om daarmee om te gaan heb ik beschreven in: http://www.managementboek.nl/boek/9789013108897/spanning-in-en-rond-organisaties-jaap-van-muijen

Verandermanagement
Maurits Jan Vink

Menselijke factor ondergeschoven kind bij Lean Management

17-05-2017
reageer
Maurits Jan Vink

Bij het efficiënter maken van bedrijfsprocessen op basis van lean management krijgt de menselijke factor te weinig aandacht. Bedrijven richten zich teveel op de technische kant en de herinrichting van de bedrijfsprocessen bij lean management trajecten. Deze manier van veranderen zorgt voor snelle verbeteringen op korte termijn.

Paul van Beers

De politie in de knel

13-05-2013
reageer
Paul van Beers

De politie raakt in toenemende mate afhankelijk van andere toezichthouders en handhavers voor informatie over de wijk. De politie lijkt -vreemd genoeg- weinig alert in het bewaken van haar positie in de wijk. Dit kan de effectiviteit en legitimiteit van de politie onder druk zetten.

Veiligheid Organisatieontwikkeling