Blog | Page 212 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Blog

Op dit weblog publiceren adviseurs van Twynstra Gudde over hun vakgebied. Zij delen graag nieuwe inzichten, die ze na studie of ervaring in de dagelijkse praktijk hebben opgedaan. 

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises
Fianne Lindenaar

Samen sturen op risico's

15-05-2013
reageer
Fianne Lindenaar

Deze publicatie geeft weer hoe het risicomanagement binnen het programma Ruimte voor de Rivier zich in de loop van de jaren heeft ontwikkeld en is vormgegeven.

Water Rijksoverheid Risicomanagement Programmamanagement
Martin Hanse

Geïntegreerde contracten en EMVI wél de oplossing

15-05-2013
reageer
Martin Hanse

Het gebruik van emvi is geen alternatief voor een geïntegreerd contract als het gaat om het verkrijgen van een zo hoog mogelijk maatschappelijke waarde voor zo min mogelijk geld. Het is juist het samenspel van beide instrumenten die de aanbestedende dienst in staat stelt dit te realiseren, dát is goed besteden van publiek geld.

Aanbesteden en contracteren
Daniëlla van Well-Stam

Allianties; kansrijk door samenwerken aan risico's

15-05-2013
reageer
Daniëlla van Well-Stam

Allianties worden opgericht wanneer partijen gezamenlijk meer kunnen bereiken dan alleen; synergie door samenwerking! De alliantie, in de brede zin des woords, is daarmee een samenwerkingsvorm die ingestoken is op het verzilveren van kansen. Juist om die kansen te kunnen verzilveren, is aandacht voor risico's cruciaal!

Samenwerken Risicomanagement
Dorine Wesel

Enkele gouden regels voor cultuurverandering

15-05-2013
reageer
Dorine Wesel

Cultuurveranderingen zijn populair. Tot voor kort werden grote veranderingen zoals fusietrajecten en reorganisaties vooral benaderd vanuit een bedrijfseconomische kant en bleef het gedrag en de organisatiecultuur onderbelicht. Wij hebben een praktische aanpak ontwikkeld voor cultuurveranderingen met 5 gouden regels.

ICT Organisatieontwikkeling