Blog | Page 210 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Blog

Op dit weblog publiceren adviseurs van Twynstra Gudde over hun vakgebied. Zij delen graag nieuwe inzichten, die ze na studie of ervaring in de dagelijkse praktijk hebben opgedaan. 

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises
Jaap Groenendijk

Beleidsplan regionale luchtvaart

16-05-2013
reageer
Jaap Groenendijk

Provincies zijn het nieuwe bevoegd gezag voor regionale burgerluchthavens. De provincie Zuid-Holland vroeg hulp bij het ontwikkelen van beleid voor dit voor hen nieuwe thema.

Jaap Groenendijk

Beleidskader en Innovatieagenda voor duurzame mobiliteit

16-05-2013
reageer
Jaap Groenendijk

Het huidige systeem van verkeer en vervoer is niet duurzaam. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat wil de groeiende uitstoot van broeikasgassen door de sector verkeer en vervoer ombuigen in een meer klimaatneutrale richting.

Jaap Groenendijk

Advies 25 jaar milieueffectrapportage (m.e.r.)

16-05-2013
reageer
Jaap Groenendijk

Het is 25 jaar geleden dat de milieueffectrapportage (m.e.r.) in Nederland werd geregeld. Een mooi moment om terug te kijken. En vooral om vooruit te kijken naar de toekomst van de plaats van het milieubelang in de besluitvorming over in het bijzonder infrastructuur.

Marieke Blekemolen

Omgevingsanalyse voor meerjarenprogramma CBS

16-05-2013
reageer
Marieke Blekemolen

'Behoeven de thema's uit het huidige programma voor de komende jaren nog aanpassing? En zijn er nieuwe behoeften op het gebied van de toegankelijkheid van de informatie c.q. dienstverlening?' Deze vragen staan centraal in de omgevingsanalyse die Twynstra Gudde uitvoert voor het Centraal Bureau voor de Statistiek.