Blog | Page 3 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Blog

Op dit weblog publiceren adviseurs van Twynstra Gudde over hun vakgebied. Zij delen graag nieuwe inzichten, die ze na studie of ervaring in de dagelijkse praktijk hebben opgedaan. 

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises
Hanna Blomaard

De gemeente als regionale samenwerkingspartner: vijf conclusies op basis van de coalitieakkoorden

13-07-2018
reageer
Hanna Blomaard

Met de gemeenteraadsverkiezingen in maart al even achter ons, zijn richting het zomerreces nu vrijwel alle nieuwe colleges van B&W gevormd. Dit betekent een flinke stapel coalitieakkoorden, met mogelijk een minstens zo hoge stapel aan ambities, ook ten opzichte van de regio. Wij zijn benieuwd welke aandachtspunten er anno 2018 worden opgesteld t.a.v. samenwerking in regionaal verband en welke rol gemeenten (willen) spelen in dit soort samenwerkingen. Hoe omschrijven zij hun rol in regionale samenwerkingen? Wij beschrijven vijf conclusies op basis van coalitieakkoorden.

Gemeenten Samenwerken
Rudy Kor

Hougaard's boek is een pleidooi voor aandachtig en mindful leiderschap

12-07-2018
reageer
Rudy Kor

Rasmus Hougaard schreef het boek 'Hoe leiders denken – hoe je jezelf, je team en je organisatie naar uitzonderlijke resultaten leidt'. Hougaard is de oprichter van The Potential Project, een organisatie die trainingen geeft aan bedrijven om meer mindful te werken en zo de productiviteit te verhogen. Hij heeft op grond van onderzoek de conclusie getrokken dat er drie mentale eigenschappen zijn die van essentieel belang zijn voor goede leiders: mindfulness, selflessness (verder in het Nederlands aangeduid als onbaatzuchtigheid) en compassion (in het boek verder aangeduid als compassie). Een van de uitgangspunten in het boek is dat de leider in staat moet zijn eigen gedachten te managen, want pas dan is hij in staat om zijn eigen leven te bepalen en kan dan pas leidinggeven aan anderen.

Jaap de Heer

Dutch Water Sector Magazine: Twynstra Gudde leidt Bangladesh Deltaplan 2100

09-07-2018
reageer
Jaap de Heer

Een Nederlands consortium onder leiding van Twynstra Gudde werkt aan het Deltaplan Bangladesh 2100, om het land duurzaam klimaatbestendig te maken. Een spannende en unieke opgave, vanwege de breedte, diepgang en horizon. Het plan geeft antwoorden op de problemen van nu, maar anticipeert vooral ook op de lange termijn tot 2100. Adaptiviteit staat centraal. Dutch Water Sector Magazine heeft een interview met Jaap de Heer gepubliceerd over deze opdracht. Jaap is directeur van het consortium.

Maurits Mares

Kwaliteitskader nodigt uit tot verandering - Van systeemwereld naar leefwereld

06-07-2018
reageer
Maurits Mares

In het kader van de kwaliteit van verpleeghuiszorg wordt sinds 2017 door veel organisaties hard gewerkt aan ontwikkeling en verbetering. Het Kwaliteitskader beschrijft wat goede en doelmatige verpleeghuiszorg inhoudt en hoe de zorg in verpleeghuizen verbeterd kan worden; beter gezegd hoe de zorg voor de bewoners verbeterd kan worden. Volgens het Kwaliteitskader moet namelijk het welzijn van de bewoner centraal staan en niet de systemen. Dit is een uitdaging voor veel zorginstellingen.

Care