Blog | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Blog

Op dit weblog publiceren adviseurs van Twynstra Gudde over hun vakgebied. Zij delen graag nieuwe inzichten, die ze na studie of ervaring in de dagelijkse praktijk hebben opgedaan. 

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises
Huub Raemakers

Kansen en nieuwe rollen voor medische diagnostiek bij verplaatsen ziekenhuiszorg

15-02-2019
reageer
Huub Raemakers

Samen met Marc Elisen roepen wij in ons artikel op om na te denken over de veranderende rol van medisch diagnostische laboratoria en hier actief invulling aan te gaan geven.

Marcel van Bockel

Organisatiestructuur is ook belangrijk bij flexibel onderwijs

06-02-2019
reageer
Marcel van Bockel

Gedurende 2018 heb ik Frencis Visser binnen Twynstra Gudde begeleid bij haar masterthesis “Flexible education assessed from a modern sociotechnical perspective”. In haar onderzoek heeft zij specifiek gekeken naar het belang van de organisatiestructuur voor het waarmaken van flexibel onderwijs. Ons vermoeden was dat de meeste scholen bij flexibilisering vooral werken aan het curriculum, blended onderwijs en het specificeren van maatwerk voor de student. Als bijlage bij dit blogbericht is een artikel toegevoegd welke een samenvatting bevat van de masterthesis van Frencis.

Onderwijs
Amir Sharafkhani

Congres zelfsturing: belangrijkste tips over visie, kaders en cultuur (deel 1)

06-02-2019
reageer
Amir Sharafkhani

Veel organisaties werken met zelfsturende of zelforganiserende teams. Ondertussen klinkt er een geluid van onvrede over deze besturingsfilosofie. Afgezien van het verwijt dat het een verkapte manier van bezuinigen is, wordt ook de haalbaarheid ervan betwijfeld. Het blijkt namelijk keer op keer lastig om het goed werkend te krijgen, zodat het de kwaliteit van dienstverlening verhoogt in plaats van belemmert en professionele ruimte vergroot in plaats van frustreert. Het congres 'Zelfsturing: hoe het wèl werkt!' trok dan ook mijn aandacht. Ik heb op die dag gedreven meege-schreven en deel hierbij de voor mij belangrijkste tips over visie, kaders en cultuur. In een volgend blog ga ik in op mijn tips over bedrijfsvoering, management en coaching.

Michiel Cappendijk

Denkt u mee? Sturen op complexe gebiedsontwikkeling!

05-02-2019
reageer
Michiel Cappendijk

Wat maakt een gebiedsontwikkeling complex? En hoe werkt de sturing op complexe gebiedsontwikkelingen? Dat waren de hoofdvragen voor het seminar Seminar Sturen op complexe gebiedsontwikkeling op 22 januari 2019, georganiseerd door Stadszaken en Twynstra Gudde, adviesgroep Ruimte, Wonen en Economie. We selecteerden drie interessante gebiedsontwikkelingen uit onze praktijk, die door onze opdrachtgevers werden gepresenteerd aan een breder publiek. Aan thematafels konden de deelnemers vervolgens hun eigen gebiedsontwikkelingscases inbrengen met elkaar en adviseurs van Twynstra Gudde. Een goede manier om kennis te delen en van elkaar te leren.

Ruimtelijke ontwikkeling Financieel management