Krachtig loslaten | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Krachtig loslaten

Nieuwe tijden vragen om nieuw leiderschap. Krachtig loslaten in plaats van control and command.

Transitie, Transformatie, Disruptive Change, Zelfsturing, Shared Leadership, Grenswerken, Scrummen, Agile, Squads and Tribes, Netwerken. Als bestuurder, directeur of manager kent u deze woorden wel. Elke dag zijn ze deel van uw ambitie om tot verandering te komen. Sterker nog: u bent niet alleen eigenaar van de verandering, u bent er zelf onderdeel van en moet ‘controle’ verruilen voor ‘delen en loslaten’. De context waarin je werkt verandert: de financiering, het toezicht, de mondigheid van de cliënt, de samenwerking met specialisten, digitalisering en technologische ontwikkelingen in de zorg, ‘blended care’, de rol van de verzekeraar. Daarnaast is er steeds meer vraag om transparantie en inzicht in wat uw organisatie doet. 

Het is onmogelijk om als bestuurder deze brede besturingsvragen alleen te dragen. Je rol verandert daarmee. Je beweegt van ‘leider die controle en sturing geeft’, naar een ‘leider die gezag kan delen’ en eigenaarschap bij anderen neerlegt. Wij allen worden geconfronteerd met grote vragen. Bijvoorbeeld: Hoe blijft mijn organisatie voldoende wendbaar en toekomstgericht in de huidige disruptieve omgeving? De vragen van morgen kunnen we niet meer oplossen met de antwoorden van vandaag. Wie u bent en alle opvattingen die u ontwikkeld heeft, zijn van invloed op je leiderschap. in het samenspel van persoon, rol en context ontstaat het gedrag, dat zichtbaar is voor de mensen om je heen. met dit model werken wij in onze leiderschapsprogramma’s.

Ben je klaar om los te laten, zodat anderen het kunnen overnemen? En als je dan los moet laten, wat komt er voor in de plaats? Ben je er klaar voor om onzekerheid te hanteren en in gedrag te laten zien dat het niet-weten ook oprecht is. Geloof je echt in het zelf organiserend vermogen van uw mensen? En zo ja, ziet en voelt de organisatie dat terug in je gedrag? Zelfonderzoek is nodig om deze vragen te beantwoorden.
Onderzoek wijst uit dat nieuwe kwaliteiten nodig zijn om het eigenaarschap van anderen dan jezelf te laten groeien. Hierbij gaat het er onder meer om dat je comfortabel omgaat met onzekerheid, vanuit deze positie kansen ziet en creëert en denkt in rollen die mensen zouden kunnen vervullen op basis van hun talenten. Centraal hierbij staat de bewuste keuze om besluitvorming los te laten en in plaats hiervan inspirerend te communiceren. Werken aan nieuwe kwaliteiten vraagt naast kennis en inspiratie om diepgaande reflectie op je eigen rol als leider. Je bent gekomen waar je bent, door daadkracht, intelligentie, scherpte en lef. En nu vraagt de context om naar jezelf te kijken en andere kwaliteiten te laten groeien. Wij gaan graag met je in gesprek over je persoonlijke ontwikkeling als leider. om te delen en te ontdekken wat werkt, in deze nieuwe tijd. Zoek je met ons mee?

Lees het artikel in vrouwelijke leiders in de zorg.

Reageer