Kleur bekennen - Investeren in je zelfinzicht, je niche en je professionele identiteit | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Kleur bekennen - Investeren in je zelfinzicht, je niche en je professionele identiteit

In ons boek 'Leiderschap van de programmamanager' beschrijven we 14 thema’s die in onze optiek de kern van dat leiderschap vormen. Het eerste thema is ‘kleur bekennen’. De ondertitel ‘Investeren in je zelfinzicht, je niche en je professionele identiteit’ geeft kernachtig aan waar het bij dit thema over gaat.

De rol van programmamanager kan op vele manieren worden neergezet en iemands leiderschap in die rol kan weer op allerlei manieren worden ingevuld. De mate waarin je leiderschap laat zien dat past bij de context (opgave, organisatie, cultuur), vormt een succesfactor. Dat vraagt van elke programmamanager een investering in zelfinzicht en in het onderzoeken van je professionele identiteit.

Als programmamanager ken je jezelf. Je hebt zicht op je voorkeursgedrag en patronen, op je sterke kanten, valkuilen en ontwikkelpunten. Op de schaduw van je gedrag en in welke situaties je dit valkuilgedrag laat zien. Daarmee weet je ook wanneer je hulp moet vragen of taken moet beleggen bij anderen, omdat je voor een bepaalde taak of rol niet de kwaliteiten hebt die noodzakelijk zijn. Als programmamanager neem je verantwoordelijkheid voor alle kanten van je gedrag, dus ook voor de minder mooie kanten ervan.

Zelfinzicht leidt ertoe dat je weet wat je niche is. De ‘plek’ waar jij met je karakter en manieren van zijn, het best tot je recht komt. Daar waar je als een vis in het water bent en de ‘perfect match’ tussen programma en -manager ontstaat. Weten waar je van bent, wat je basis is, waar je in gelooft, wat onvervreemdbaar van jou is en wat je kleur geeft, vormt je professionele identiteit.

Je identiteit is je handelsmerk als programmamanager. Wij zijn ervan overtuigd dat naarmate je meer zelfonderzoek doet, je je eigen leiderschap beter kan laden. Bij dit thema lichten we toe hoe je kleur bekent als programmamanager. Kleur bekennen is jezelf bloot geven. Het vraagt oprechte nieuwsgierigheid naar en een klein beetje compassie met jezelf.

Expertises

Programmamanagement

Reageer