Kansen en nieuwe rollen voor medische diagnostiek bij verplaatsen ziekenhuiszorg | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Kansen en nieuwe rollen voor medische diagnostiek bij verplaatsen ziekenhuiszorg

Samen met Marc Elisen roepen wij in ons artikel op om na te denken over de veranderende rol van medisch diagnostische laboratoria en hier actief invulling aan te gaan geven.

Samen met Marc Elisen roepen wij in ons artikel op om na te denken over de veranderende rol van medisch diagnostische laboratoria en hier actief invulling aan te gaan geven.

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen maken steeds vaker meerjarenafspraken, waarbij een deel van de ziekenhuiszorg wordt verplaatst naar de thuissituatie. De zorg verschuift hiermee van de tweede naar de eerste en nulde lijn. Een omkering van de traditionele werkwijze.

Medische diagnostiek kan deze beweging mogelijk maken en versnellen, wanneer deze wordt ingericht vanuit het perspectief van de patiënt: regionaal, integraal en patiëntvolgend. Dit vraagt om regionale visie, klinisch leiderschap en vergaande samenwerking tussen ziekenhuizen, huisartsen, medisch diagnostische organisaties en patiëntenorganisaties.

‘Laboratoria zouden de ambitie moeten hebben om stappen te zetten. Laat aan de buitenwereld zien wat de medische diagnostiek kan betekenen.’

Lees hier het hele artikel. Het artikel is eerder verschenen op www.laboratoriumgeneeskunde.nl.

Markten & Sectoren

Cure

Reageer