Innovatie in mobiliteit: rol voor gebruikers en stakeholders | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Innovatie in mobiliteit: rol voor gebruikers en stakeholders

Innovatie in Mobiliteit was het thema van een van de workshop van Twynstra Gudde samen met The Bridge op de Landelijke Omgevingsmanagement Dag op 18 juni 2015. De dynamiek in de wereld van ruimtelijke en infrastructuurprojecten is groot; elke dag verschijnen er in de media berichten over ‘connected mobility’, zelfrijdende auto’s, de deeleconomie en de daaraan gekoppelde afname van autobezit onder jongeren.

In veel projecten speelt innovatie (het anticiperen op, meegaan in of zelfs versterken van deze trends en ontwikkelingen) als ambitie een belangrijke rol. In de workshop gingen Wouter van der Burg (adviseur bij The Bridge business innovators, dochter van Twynstra Gudde) en Nicolet Luisman van (bij afwezigheid van Pieter Arends) van Twynstra Gudde in op de uitdagingen voor de omgevingsmanager bij het vormgeven van innovatie in mobiliteit- en infraprojecten.

Uitdagingen van de omgevingsmanager bij Innovatie in Mobiliteit

  1. Ruimte scheppen voor een dialoog met de omgeving gericht op partneren en samenwerking en het faciliteren van netwerkvorming waaruit kansrijke innovaties kunnen ontstaan;
  2. Verbinden van deze op innovatie gerichte dialoog (waarin leren en tijdig stoppen met projecten een succesfactor is) aan de sturing en besluitvorming in een project/programma in een politiek-bestuurlijke context waarin zekerheid, controle, verantwoording en voorspelbaarheid dominant zijn;
  3. Verkrijgen van scherpte en inzicht in de onvervulde wensen en behoeften van reizigers die het haakje vormen voor innovatieve oplossingen;
  4. Slim benutten (hergebruiken, combineren en aanpassen) van concepten die in andere projecten zijn ontwikkeld om te komen tot innovatieve maatwerkoplossingen voor de specifieke context van een projectomgeving;
  5. Ontwerpen en organiseren van concrete, praktische en haalbare experimenten om de haalbaarheid en kansrijkheid van innovatieve oplossingen te toetsen.


Een handvat om met deze uitdagingen om te gaan, wordt geboden in het door Twynstra Gudde ontwikkelde Spectrum van Coalitievorming. Hierin worden drie verschillende coalities onderscheiden:

  • Besluitvormingsgerichte coalities waarbij één of enkele organisaties een regisserende rol hebben in een bestaande arena met de hoofdvraag ‘Hoe kan ik de ambitie van mijn organisatie realiseren in afstemming met betrokkenen?’
  • Samenwerkingsgerichte coalities waarbij organisaties een partner zijn in een nieuwe arena van partijen met de hoofdvraag ‘Hoe kan ik samen met partners sterker staan om onze ambities waar te maken?’
  • Netwerkgerichte coalities waarbij organisaties een faciliterende rol vervullen in een spontane arena met de hoofdvraag ‘Hoe kan ik initiatieven aanboren en versterken om ook mijn eigen ambities te voeden?’

De traditionele rol van de omgevingsmanager past in de eerstgenoemde vorm van besluitvormingsgerichte coalities. De ambitie om innovatie nadrukkelijk een plek te geven in projecten vraagt van de omgevingsmanager dat zij/hij kan acteren als partner in samenwerkingsgerichte coalities en als facilitator in spontane netwerken. En alsof dat nog niet genoeg is, ook deze andere arena’s te verbinden met de vaak strak geregisseerde politiek-bestuurlijke besluitvorming in de bestaande arena. Een hele uitdaging waarover het laatste woord nog niet is gesproken… 

Check hier de presentatie van de Landelijke Omgevingsmanagement Dag.

Reactie(s)

Gek genoeg mag ik mn comment van linkedin niet plaatsen, dus dan maar even zo: Hoi Pieter Arends & Nicolet Luisman Volgens mij is het risicovol om innovatie als doel te benoemen. Dan gaan er krachten werken die naar mijn idee vaak contraproductief zijn. Helemaal in de context zoals die wordt genoemd (gericht zekerheid, controle etc). Volgens mij ontstaat er meer ruimte (en daarmee kans op succes) als je de term innovatie in het hele stuk weg laat en bullet drie meer prioriteit geeft: luisterend naar de wensen van de gebruiker. En de gebruikers te triggeren om daarbij over hun "huidige verlanglijstje" heen te stappen. Als het je lukt om binnen projecten aan te sluiten bij de wensen van de gebruikers, dan maakt het uiteindelijk niemand uit of het nou innovatief is of niet. Alhoewel de perspectieven van gebruikers wel kunnen leiden tot andere uitkomsten en daarmee er toch een innovatief resultaat kan ontstaan. Dit is dan alleen niet het doel an sich Bullet twee kan je als slotstuk zien van het geheel, want je moet de betrokkenen in de besluitvorming overtuigen met de concrete initiatieven van punt 5. Bottom line --> zonder woord innovatie sterk verhaal ;-)

Ha Folkert, Leuk dat je reageert! Nog leuker zou ik het vinden om deze zomer eens samen een drankje te doen en hier over door te praten. Lijkt je dat wat? Ik begrijp je punt, maar volgens mij is dat ook afhankelijk van de context; het waarom van de innovatie en hoe je daar dan mee om gaat. Dus voor voor een mooi gesprek lijkt mij. Groet Pieter

Reageer