ICT-contracten en contractmanagement | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

ICT-contracten en contractmanagement

Bij contracteren gaat het er om de wederzijdse belangen van opdrachtgever en opdrachtnemer helder te maken op het gebied van ICT-implementaties en het uitbesteden van primaire of ondersteunende activiteiten. Wij staan u terzijde bij het opstellen van dit soort contracten, SLA's en financiële afspraken.

Daarbij geven wij advies over de invulling van de verschillende rollen. Wij realiseren ons dat partijen in de samenwerking relaties aangaan voor jaren, ook nadat de implementatie of uitbesteding is afgerond. Scherpte en vertrouwen zijn cruciaal.

Op maat gesneden aanpak

Bij contractmanagement staat regie voorop. Wij bewaken de besluitvorming en sturing en ondersteunen bij een continue afstemming tussen de doelstellingen van uw organisatie en de samenwerkingsopgave. Standaardproducten uit de markt vragen om een andere aanpak dan gezamenlijke innovatie of situaties waar een optimum moet worden gezocht tussen de gewenste producten en het beschikbare aanbod.

Reageer