Hoog tijd voor gerichte samenwerking | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Hoog tijd voor gerichte samenwerking

Tweede publicatie in het blad Platteland in Uitvoering van de provincie Limburg (december 2009). In het artikel wordt ingegaan op de voortgang in de adviesopdracht aan Twynstra Gudde naar een meer slagvaardige aanpak en organisatie van het provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied.

Reageer