Het spel is op de wagen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Het spel is op de wagen

Na jarenlange discussie over het invoeren van een Scheiden Wonen en Zorg gaat het nu dan echt gebeuren. De verschillende wetten komen één voor één door de eerste en tweede kamer en de eerste aanbestedingen zijn opgestart. Dit betekent dat de transitie of transformatie nu ook echt gaat beginnen. Ook voor huisvesting gaan de risico’s nu toenemen en is het belangrijk actief aan de slag te gaan.

De grote uitdaging voor zorginstellingen is om hun huisvesting gedurende de transitie in hoeveelheid en kwaliteit aan te laten sluiten op de vraag. Deze vraag gaat afnemen door de nieuwe wetten. Het tempo waarin de vraag afneemt is sectorafhankelijk. Voor de ouderenzorg en gehandicaptenzorg lopen de afgegeven zorgindicaties nog een aantal tot vele jaren door. Deze cliënten blijven recht houden op zorg én huisvesting binnen de WLZ. Gedeeltelijke leegstand, afstoten van vastgoed, strategisch openen van nieuw vastgoed en een zorgvuldig plaatsingsbeleid moeten daarom in balans worden gebracht.

Recente casussen in de media leren zorginstellingen hierbij dat een strategische en zorgvuldige omgang met de gemeente hierbij van belang is. Dat de gemeente bepaalde residentiële zorg niet meer contracteert betekent niet op voorhand dat zij de bestemming op de locatie ook willen verbreden. De ruimtelijke en maatschappelijke lijn binnen de gemeente kunnen hierbij relatief zelfstandig opereren.

Ook een goede relatie met de bancaire financiers is van belang. Veel gebouwen zijn nog voorzien van een hypothecaire financiering of dienen als onderpand voor de algemene financiering van de instelling. Schuiven met vastgoed en leegstand vraagt dus ook om een goede relatie met deze partijen. Bovendien hangt bij leegstand het risico van impairment boven het hoofd. Als het gebouw gehuurd is zorgvuldigheid soms geboden. De locale corporatie die het verzorgingshuis terug krijgt bij het opzeggen van het huurcontract is straks de partij in de wijk die nodig is om woningen levensloopbestendig te krijgen of houden.

Voor een zorgvuldige transformatie van de vastgoedportefeuille hebben wij de volgende tips en aanbevelingen:

  • Heb het vastgoed letterlijk in kaart
  • Weet wanneer welk vastgoed afgestoten kan worden en welke financiële consequenties dat heeft
  • Weet ook welke cliënten waar wonen met welke indicaties en welk risico er dus per locatie is
  • Ken de ruimtelijke bestemming van de locaties en weet of verandering van de bestemming al of niet mogelijk is
  • Ken de financiële verplichtingen en de effecten (impairment/afkoopsom) van het sluiten van een locatie
  • Beperk je tot het ontwikkelen van zorgvastgoed en laat woningen door andere partijen ontwikkelen
  • Wees je ervan bewust dat het opereren als woningcorporatie (bieden van huisvesting zonder zorg) een effect heeft op de primaire functie van de zorginstelling en ook voor haar cliënten
  • Wees bereid oude structuren los te laten
  • Ken je omgeving en manage de omgeving

Markten & Sectoren

Care, Huisvesting en vastgoed

Reageer