Gronduitgifte versnelt door een innovatieve aanpak van erfpacht | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Gronduitgifte versnelt door een innovatieve aanpak van erfpacht

De economie trekt aan, bedrijven willen weer investeren en gemeenten hebben grond in de aanbieding. Toch blijft de uitgifte van bedrijventerreinen op een laag pitje. Veel ondernemers zitten in een houdgreep door terughoudendheid bij financiers. Twynstra Gudde draagt een innovatieve oplossing aan. In de kern bestaat deze oplossing uit ouderwetse erfpacht, maar dan aangevuld met een periodieke afkoop van de verplichte canonbetaling. Hiermee kunnen gemeenten maatwerk bieden aan ondernemers, waardoor de gronduitgifte weer op stoom komt.

Met de financiële crisis is de uitgifte van bedrijventerreinen goeddeels stil komen te liggen. In veel gemeenten zijn nieuwe terreinen nog maar voor een deel uitgegeven. De rest ligt te wachten op investeerders. Inmiddels is de crisis grotendeels achter de rug en kijken ondernemers weer met vertrouwen naar de toekomst. Probleem opgelost? Nee. De banken hebben koudwatervrees gekregen en verstrekken niet zo makkelijk krediet. Ook al sluit de businesscase tot op de cent, meer dan de helft van de vastgoedwaarde kan men tegenwoordig al bijna niet meer lenen. De vraag is: waar haalt een bedrijf die andere helft vandaan?

Vernieuwend

Gemeenten (en hun grondbedrijven) kunnen ondernemers helpen. Twynstra Gudde heeft hiervoor een nieuw model van erfpacht uitgewerkt, populair gezegd een samenvoeging van de voordelen van traditioneel erfpacht, koop en huurkoop, en aangevuld met enkele specifieke en ondernemersvriendelijke voorwaarden. Volgens dat model wordt de grond op de klassieke manier in erfpacht uitgegeven. De ondernemer betaalt jaarlijks een afgesproken erfpachtcanon. Vernieuwend is, dat tegelijk een termijn wordt afgesproken waarin de ondernemer de verplichte betaling van de canon afkoopt. Dat kan elke periode tussen 1 en 99 jaar zijn die de gemeente en de ondernemer wenselijk vinden. Afhankelijk van de termijn wordt ook een marktconforme rente afgesproken. Uiterlijk aan het eind van de looptijd koopt de ondernemer de grond voor de symbolische prijs van één euro en wordt de erfpacht omgezet in volle eigendom.

Fiscaal-juridisch

Anders dan ‘gewone’ huurkoop, is deze constructie toegestaan. Fiscaal-juridisch is er immers sprake van gewone erfpacht. Alleen zit de ondernemer nu niet voor altijd aan erfpacht vast. De marktconforme rente is bovendien momenteel laag en in combinatie met de periodieke afkoop houdt de ondernemer ruimte om op de locatie te investeren in vastgoed en bedrijfsmiddelen. Op haar beurt heeft de gemeente zekerheid, omdat zij de grond in eigendom houdt tot de laatste euro is betaald en er dan ook zeker vanaf is. Gemeenten en ondernemers kunnen dit uitgiftemodel op maat inzetten. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de ondernemer worden de termijn, de aflossingen, de voorwaarden en een bijbehorende rente afgesproken. Ook een variabele canon en een canonvaste periode zijn mogelijk. Deze constructie staat bovendien naast de bestaande klassieke (eeuwigdurende) erfpacht en de klassieke koop. Zo kunnen gemeenten een breder palet van mogelijkheden in geval van gronduitgifte aanbieden: voor elk wat wils.

Green Park Aalsmeer

Twynstra Gudde heeft dit erfpachtsysteem o.a. voor bedrijventerrein Green Park Aalsmeer uitgewerkt en in uitvoering gebracht. Inmiddels zijn hier twee uitgiftes middels deze uitgiftevorm gerealiseerd. Beiden waren anders niet tot stand gekomen. Ook in andere gemeenten kan dit systeem helpen om de uitgifte van bedrijfskavels weer op gang te brengen. Door het handelingsrepertoire te verbreden kunnen gemeenten de ondernemers helpen hun investeringsplannen rond te krijgen en daardoor de ondernemers en hun werkgelegenheid aan zich te binden

Download hier het volledig artikel met rekenmodellen

Meer weten over deze innovatieve aanpak met erfpacht? Stuur een bericht naar thi@tg.nl en krijg vrijblijvend informatie over de praktische workshop voor overheden van 11 januari. (Maximaal 10 deelnemers)

Markten & Sectoren

Gemeenten, Ruimtelijke ontwikkeling

Reageer