Gratis posters aanpak voor een oriëntatie op leerlingendaling | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Gratis posters aanpak voor een oriëntatie op leerlingendaling

U wilt inzicht in hoe u om moet gaan met leerlingendaling? Download hier gratis onze beproefde aanpak, die u helpt in het oriënteren op de voor- en nadelen van samenwerken, concurreren en niets doen. U kunt hier zelf mee aan de slag - en het kost niet meer dan een paar uur van uw tijd!

Onze aanpak

Onze aanpak biedt u inzicht in drie hoofdscenario’s: samenwerken, concurreren en niets doen. Deze strategieën zijn opgesplitst in herkenbare subscenario’s, die u gaat verkennen. Die verkenning kan plaatsvinden door bijvoorbeeld schoolleiders, schoolbestuurders, wethouders, raden van toezicht en/of (g)mr’en. U kunt de verkenning doen voor uzelf, maar ook in gezamenlijkheid met anderen.

Het bijzondere van de aanpak is dat de ‘verkenners’ ook wordt gevraagd om zich te verplaatsen in anderen. De vraag is niet alleen ‘wat vind ik van dit subscenario?’ maar bijvoorbeeld ook ‘wat vinden ouders, leerlingen, medewerkers of buurscholen/-schoolbesturen hiervan?’.

Tot slot dwingt de aanpak om bij elk subscenario zowel voor- als nadelen te verzamelen. Zo is het écht een oriëntatie: niet te snel conclusies trekken, eerst de plussen en minnen ophalen, daarna pas afwegen.

Wat levert een oriëntatie via onze aanpak u op?

  • U heeft inzicht in de drie belangrijkste hoofdscenario’s en een aantal subscenario’s.
  • U heeft zich verplaatst in de positie van anderen.
  • Uw inzichten zijn uitgewerkt op een overzichtelijke poster.
  • U heeft via deze aanpak de mogelijkheid om het gesprek met anderen aan te gaan.

De aanpak via drie hoofdscenario’s suggereert dat er uiteindelijk voor één gekozen moet worden. Maar niets is minder waar, de praktijk leunt vaak op alle drie deze scenario’s. De inhoudelijke opbrengst van een oriëntatie op leerlingendaling via deze aanpak is dan ook vaak genuanceerd en op maat: samenwerken is niet altijd de heilige graal en er zitten mooie kanten aan concurreren en ‘niets doen’!

Voorbeelden van subscenario’s

Om een indruk te geven van de subscenario’s, hierbij enkele voorbeelden. De scenario’s worden in de aanpak verwoord door fictieve schoolleiders of bestuurders.

Scenario Concurreren – Onderscheidend zijn in onderwijs

“Hoe meer concurrentie, hoe beter. Al eeuwen zorgt competitie voor innovatie en een betere aansluiting tussen vraag en aanbod. Concurrentie in het onderwijs heeft altijd het beste in mijn organisatie naar boven gehaald. Mijn advies: zie de krimpende markt als een kans en onderscheid je van het maaiveld."

Scenario Niets doen – Afslanken

“Iedereen moet het doen met minder leerlingen, ook ik. Ik doe het als bestuurder en schoolleider goed, als ik mijn marktaandeel behoud. Daar zijn geen grote koersveranderingen voor nodig. Hooguit een efficiëntieslag en scherpere keuzes maken. Mijn advies: krimp mee met de markt en houd het daarbij."

Samenwerken – Samen onderwijs aanbieden

“Ik voorkom dat mijn school moet sluiten of aanbod af moet stoten door vergaand samen te werken met andere scholen. Ik verlies een beetje autonomie, maar houd invloed op een groot deel van het onderwijsaanbod. Mijn advies: bied in gezamenlijkheid met andere scholen onderwijs aan."

Dowload aanpak

Hieronder kunt u de mooi vormgegeven posters die bij deze aanpak horen gratis aanvragen. Twynstra Gudde wenst u succes met uw oriëntatie op leerlingendaling!

Ja, stuur mij de gratis posters