Gemeenten verdeelsleutel van statushouders op marktcapaciteit laten baseren | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Gemeenten verdeelsleutel van statushouders op marktcapaciteit laten baseren

Begin dit jaar is door de overheid de taakstelling voor het huisvesten van vergunningshouders of zogenaamde statushouders voor het komende half jaar vastgesteld. Nu februari op zijn eind loopt, is het interessant om te kijken in hoeverre gemeenten met deze taakstellingen om gaan. Idealiter zou inmiddels bijna een derde van de taakstelling vervuld moeten zijn, de realiteit blijkt anders.

De verdeelsleutel van het rijk is gebaseerd op het aantal inwoners van een gemeente. Hiermee wordt puur gekeken naar het aantal inwoners van een gemeente en niet naar de capaciteit van de woningmarkt van de betreffende gemeenten. De cijfers liegen er niet om, alleen al de tien grootste gemeenten van Nederland, dienen gezamenlijk bijna een kwart van de taakstelling te vervullen. Daarentegen zijn er ook uitschieters de andere kant op, maar die wegen geenszins op tegen de grootte van het probleem in de andere gemeenten. De gemeenten waarbij de woningmarkt al sterk onder druk staat en de wachtlijst voor een sociale woning als maar groeit zien door de taakstelling de druk alleen maar toenemen. Is hier niet iets slimmers voor te verzinnen?

Welke verdeelsleutel is de sleutel tot succes?

Een andere verdeelsleutel die meer gericht is op de marktcapaciteit dan het inwonersaantal zou hiermee een sleutel kunnen zijn tot het gedeeltelijk oplossen van de problematiek rondom het huisvesten van statushouders. Niet in de eerste plaats om de oververhitting in de bestaande woningmarkten tegen te gaan, maar ook in het tegengaan van krimp en vergrijzing en in het kader van duurzaamheid kan een huidig probleem een toekomstige oplossing worden. Op deze manier hoeven er geen sociale huurwoningen in krimpgebieden gesloopt te worden, en hoeven de verhitte markten zich minder in bochten te wringen om te kunnen voldoen aan de van bovenaf opgelegde taakstellingen. Vanzelfsprekend moeten we ook waken voor een te grote disbalans van te huisvesten vergunningshouders in krimpgebieden en kleinere steden.

Reageer