Evaluatie organisatie aanleg Hubertustunnel | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Evaluatie organisatie aanleg Hubertustunnel

‘Wat kunnen we leren van de aanleg van de Hubertustunnel voor grote infrastructuurprojecten die nog op stapel staan?’ Dit is samengevat de vraag die de gemeente Den Haag stelde ruim een jaar na de opening van de Hubertustunnel. Een kijkje achter de schermen van een succesvol project.

Formeel en praktijk
De evaluatie richtte zich op de manier waarop de verhouding tussen de gemeente, als bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever, en de projectorganisatie was georganiseerd tijdens de aanleg van de Hubertustunnel. De adviseurs van Twynstra Gudde letten op de formele organisatie, de manier van werken in de praktijk en de samenwerking. 

  • Bureauonderzoek en interviews met betrokkenen bij de aanleg van de Hubertustunnel.
  • Voorlopige bevindingen gepresenteerd en verdiept in ‘spiegelbijeenkomst’.
  • Succesfactoren samengevat, lessen geformuleerd.

Succesfactoren en lessen
Bij de aanleg van de Hubertustunnel is er veel goed gegaan. Dat is samengevat in zeven succesfactoren, die mogen worden gezien als stimulans om intelligent met problemen om te gaan. Tussen de gemeente als opdrachtgever en de projectorganisatie zal er echter altijd sprake zijn van een zekere spanning. De lessen zijn gericht op het professionaliseren van het opdrachtgeverschap, dat de kunst verstaat om deze spanning te hanteren. En op het opbouwen en opslaan van kennis over goed opdrachtgeverschap binnen de gemeente.

Henk van den Berg, algemeen directeur dienst Stadsbeheer:
‘De spiegelbijeenkomst in Twynstra Gudde Haagse Kamers was heel waardevol. De lessen die ik daar heb geleerd kan ik toepassen bij andere infrastructuurprojecten, zoals de Rotterdamsebaan.’

Reageer