Evaluatie incident Leidsche Rijn tunnel | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Evaluatie incident Leidsche Rijn tunnel

In het najaar van 2013 deed zich een incident voor in de Leidsche Rijntunnel. Twynstra Gudde evalueerde de afhandeling hiervan, en bracht in kaart wat goed ging en wat beter had gekund.

Het incident was het eerste significante incident in deze tunnel. Naast de wettelijke verplichting die geldt voor de evaluatie van significante incidenten, achtten Rijkswaterstaat en de Veiligheidsregio Utrecht het van belang om in gezamenlijkheid stil te staan bij de vraag hoe het optreden van de betrokken partijen is verlopen. Wat is goed gegaan? En wat had beter gekund?

In de evaluatie is gekeken naar de feitelijke afhandeling van het incident  en geanalyseerd welke afwijkingen te constateren zijn in vergelijking met de procedurele afspraken. Dit is gedaan op basis van zoveel mogelijk objectieve informatie (bestudering camerabeelden, geluidsopnames en loggings) en navraag over de procedurele handelingen bij de operationeel betrokkenen.

De evaluatie heeft geleid tot inzicht in het verloop van de afhandeling en tot een aantal concrete aanbevelingen om deze een volgende keer te helpen verbeteren.

Patrick Elferink, Rijkswaterstaat: 'Een incident is nooit gepland, waarbij wij voor het eerst dit proces moesten doorlopen. Fijn dat Twynstra Gudde met zeer ervaren en kundige medewerksters hier op zeer korte termijn in kon springen. En een onafhankelijke evaluatie kon uitvoeren waarmee iedereen weer materiaal heeft om verder te gaan en processen waar nodig te verbeteren.'

Markten & Sectoren

Veiligheid

Reageer