Evaluatie actieprogramma lokaal bestuur | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Evaluatie actieprogramma lokaal bestuur

Twynstra Gudde heeft het Actieprogramma Lokaal Bestuur (ALB) geëvalueerd. Het ALB is een platform voor kennis- en ervaringsuitwisseling tussen gemeenten, met als doel het lokaal bestuur te versterken en een goed samenspel tussen alle actoren te stimuleren.

De activiteiten van het ALB zijn gericht op raadsleden, wethouders, griffiers, burgemeesters, gemeentesecretarissen en ambtenaren. Het gezamenlijke programma van de VNG en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is in 2007 gestart en loopt tot en met 2014. Met name de bemensing en de werkwijze – zowel inhoudelijk als qua vorm, maar vooral ook de wijze van het betrekken van de primaire doelgroep – gooien hoge ogen in de evaluatie. De gestructureerde inrichting van het programma wordt gezien als verbeterpunt.

De volledige publicatie van de evaluatie Kunt u downloaden via deze link:
Evaluatie actieprogramma lokaal bestuur

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Rutger Morée.

Reageer