Een manager durft rampen te laten ontstaan | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Een manager durft rampen te laten ontstaan

Adriaan Rengelink zegt dat je positieve en negatieve gevoelens moet erkennen als manager, alleen dat labelen als ‘positief en negatief’ is lastig. Dat is een deel van de opvoeding die we meemaken. Iedereen krijgt als het ware een reglement mee welke gevoelens OK zijn en welke niet. Dat gaat via geboden: Mozes kwam van de Sinaïberg niet met 10 verboden, maar met 10 geboden (een enkele uitzondering daargelaten). En als je ze naleest dan zijn het allemaal reglementen voor gevoelens. En hij hoopt dan dat op een gegeven moment het gedrag gereguleerd wordt.

Mensen zijn bang dat het uit de hand loopt

Onbewust zijn mensen vaak bang voor een catastrofe; mensen denken dat een ramp ontketent wordt als je boos wordt. Dat is wel een beetje extreem gezegd, maar dat is wel wat vaak gebeurt. Dat mensen plotseling denken ‘als ik boos op iemand ben, dan kost dat me een vriendschap of een relatie’, of ‘ik word eruit gemikt door mijn manager’, of ‘ik krijg een pak slaag’. Dat is wel wat overtrokken, maar veel mensen hebben ‘een handicap’ omdat ze vooral hun boosheid met niemand kunnen delen. En mensen hebben het vaak niet eens in de gaten dat ze boos zijn, zo goed hebben ze geleerd om dat een beetje weg te houden. Terwijl de buitenwereld wel ziet aan het rode hoofd en gespannen spieren dat er iets niet helemaal lekker gaat. Een goed ontwikkelde manager loopt hier niet voor weg en durft ondanks eigen angst voor escalatie de lastigheid aan te pakken. Dat lucht vaak enorm op waardoor mensen de blik weer naar voren zetten.

Als mensen een volwassen contact hebben (over de volle bandbreedte van gevoelens) dan kom je elkaar echt tegen met alle gevoelens die er zijn. In het huwelijk heet dat ‘For better and for worse’, maar in een gewone relatie, bijvoor-beeld een zakenrelatie, dan hoopt Rengelink dat mensen elkaar ontmoeten in die volle bandbreedte van de ambivalente gevoelens. Hij noemt dat ‘emotionele capaciteit’. Dat is met nadruk voor iedereen geldig, maar voor managers een ongelofelijk belangrijk stuk: die moet heel snel schattingen kunnen maken over zichzelf en over degene met wie hij/zij omgaat en als manager kun je je hierin gewoon minder ‘fouten’ veroorloven want zodra mensen inschatten dat zijn/haar manager niet kan omgaan met bepaalde gevoelens dan gaan ze vermijden en kom je als manager voor vreemde verrassingen te staan.

Dit blog is onderdeel van de interviewserie "Adriaan Rengelink: Een gesprek met de oude meester":

1. Gevoel is onderschat in het management
2. Een manager is bevriend met alle gevoelens
3. Een manager durft rampen te laten ontstaan
4. Je moet een beetje simpel zijn als manager:Drie kernkwaliteiten
5. Angst, haat en eenzaamheid. je moet er maar zin in hebben

Voor mensen die zich nog verder willen verdiepen in dit gedachtegoed bieden wij tevens de cursus ‘Managen in de onderstroom’ aan. Hier gaan we dieper in op de concepten en ga je oefenen met eigen casuïstiek. Hier gaan we dieper in op de concepten en ga je oefenen met eigen casuïstiek. Meer over deze training en een mogelijheid om u in te schrijven vindt u hier

Blijf op de hoogte