Economic Boards: (be)grip maakt resultaat | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Economic Boards: (be)grip maakt resultaat

Melissa Verberkt heeft tijdens haar traineeperiode bij Twynstra Gudde onderzoek gedaan naar het besluitvormingsproces van Economic Boards in relatie tot de effectiviteit van boards. Hoe komen de belangen en de visies van de drie O’s (Overheid, Ondernemers en Onderwijsinstellingen) bij elkaar en hoe werken ze van daaruit gezamenlijk toe naar concrete resultaten om de economie te versterken?

Juist omdat de betrokken organisaties verschillen van elkaar is het interessant om te kijken hoe een dergelijk besluitvormingsproces verloopt en op welke wijze dit proces de resultaten van boards beïnvloedt. De uitkomsten van dit onderzoek geven niet alleen meer inzicht in de mechanismen die van invloed zijn op de besluitvorming en effectiviteit van boards, maar bieden ook concrete handvatten voor gemeenten, als één van de partners in die samenwerking.

Download hier het whitepaper

Reageer