Dutch Water Sector Magazine: Twynstra Gudde leidt Bangladesh Deltaplan 2100 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Dutch Water Sector Magazine: Twynstra Gudde leidt Bangladesh Deltaplan 2100

Een Nederlands consortium onder leiding van Twynstra Gudde werkt aan het Deltaplan Bangladesh 2100, om het land duurzaam klimaatbestendig te maken. Een spannende en unieke opgave, vanwege de breedte, diepgang en horizon. Het plan geeft antwoorden op de problemen van nu, maar anticipeert vooral ook op de lange termijn tot 2100. Adaptiviteit staat centraal. Dutch Water Sector Magazine heeft een interview met Jaap de Heer gepubliceerd over deze opdracht. Jaap is directeur van het consortium.

Bangladesh kent net als Nederland een laaggelegen deltaland, waardoor het Deltaplan enigszins vergelijkbaar is. Maar er zijn er ook grote verschillen. Door het land lopen enorme rivieren als de Ganges en de Brahmaputra, die uitmonden in de Golf van Bengalen. De dynamische delta kent een complexe problematiek. Het laaggelegen kustgebied is relatief onbeschermd. Tijdens de moesson zijn er grote overstromingen en ook vanuit zee is het gebied kwetsbaar. Daar zijn ze op zich aan gewend, overstromingen zorgen ook voor vruchtbare grond. Maar door de klimaatverandering neemt het dusdanige vormen aan dat actie geboden is. Bangladesh is bovendien een land in ontwikkeling. Met een bevolkingsaanwas en economische groei van 6-7% per jaar ontstaat ook de behoefte aan betere bescherming. Het land wil een economische setback voorkomen. Ze zien: als we niets doen dan kost het geld, daarom kunnen we beter nu investeren.

In het interview voor Dutch Water Sector Magazine vertelt Jaap de Heer meer over het Deltaplan 2100, de complexiteit hiervan, het unieke van deze opdracht en de rol die van het consortium en Twynstra Gudde.

Klik hier om het hele artikel te lezen.

Reageer