Decentralisaties; de 3D manager anatomisch ontleed... | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Decentralisaties; de 3D manager anatomisch ontleed...

De zomervakantie kwam voor veel van de gemeentelijke kwartiermakers, project- of programmamanagers Sociaal Domein als een geschenk. De gesteldheid van deze mensen is de afgelopen maandag danig op de proef gesteld. En dat zal nog wel even zo blijven. Hoe hou je je staande en blijf je in conditie? De 3D manager achter het rontgenapparaat...

Een kijkje in het hoofd van deze manager laat veel raderen zien die tegelijkertijd in beweging zijn. Richt ik mij alleen op het 'inrichten van de organisatie' en uitvoeringsgericht krijgen per 1 januari (transitie) of moet ik ook al bezig zijn met een verder gelegen perspectief van echte verandering (transformatie)? Hoe kan ik veel stakeholders managen terwijl ik zelf eenzaamheid ervaar. Hoe kan ik veel taken uitvoeren en verantwoordelijkheden nemen, terwijl ik (te) weinig mandaten heb?  Het is zaak een rechte rug te houden in het spanningsveld tussen bestuurlijke wensen en ambtelijke uitvoeringsmogelijkheden. Zeggen wat wel en niet kan. Begrenzen.  'Nee' is ook een antwoord. De druk op je schouders verminderen door taken te delegeren en niet alles zelf op te lossen. Atlas bezweek ook bijna toen hij gevraagd werd 'even een last over te nemen' maar werd geholpen. Gebruik je team om de peilers onder dit taaie vraagstuk te zetten.

Je hart gaat sneller kloppen van werken aan de goede zaak en de echte vernieuwing in het sociale domein, maar loop jezelf niet voorbij. Accepteer de onzekerheid en schenk jezelf de rust van het (even c.q. nog) niet weten. Goedbedoeld, plichtsgetrouw vroegtijdig handelen zonder weten, leidt altijd naar de verkeerde beslissing. Weet waar je achilleshiel zit en compenseer dat niet. Vul je team aan met complementaire kwaliteiten. Je kan het niet snel goed doen omdat de opgave het kenmerk heeft van een typische dissatisfier. Creeer een dikke huid voor kritieken, maar hou oren en ogen open want het speelveld verandert snel. Welke apen zitten op jouw schouders? wat houdt jij achter de hand?

Meer informatie in deze powerpoint sheet

Markten & Sectoren

Gemeenten

Expertises

Decentralisaties

Reageer