De nieuwe high tech campus voor Brainport Eindhoven | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

De nieuwe high tech campus voor Brainport Eindhoven

De Brainport Industries Campus is de nieuwe locatie voor de hightech maakindustrie. Op de campus vestigen zich gespecialiseerde toeleveringsbedrijven. De totale oppervlakte is 200 hectare, waarvan een derde deel wordt bebouwd met vijf grote bedrijfsgebouwen. Elk gebouw beschikt over gedeelde faciliteiten en kan telkens worden aangepast aan de veranderende eisen van gebruikers. Onder leiding van kwartiermaker Gregor Heemskerk van Twynstra Gudde wordt de campus ontwikkeld.

De Brainport Industries Campus is de nieuwe locatie voor de hightech maakindustrie. Op de campus vestigen zich gespecialiseerde toeleveringsbedrijven. De campus ligt vlakbij Eindhoven Airport, de A2/N2 en het Beatrixkanaal. De totale oppervlakte is 200 hectare, waarvan een derde deel wordt bebouwd met vijf grote bedrijfsgebouwen. Elk gebouw beschikt over gedeelde faciliteiten en kan telkens worden aangepast aan de veranderende eisen van gebruikers. Door de gebouwen loopt een glazen atrium met horeca en paviljoens voor onderwijs en projecten. De ruimte om de gebouwen vormt een geheel met het groene, bosrijke gebied van het nieuwe stadspark Brainport Park. Daar komen wandel- en fietspaden, weiden en bijzondere tuinen. 

Op welke termijn wordt de campus gerealiseerd?

De Brainport Industries Campus wordt de komende jaren in een aantal stappen ontwikkeld. In 2016 start de eerste fase aan de zuidkant van het gebied. In deze fase worden een deel van de groene omgeving en het eerste bedrijfsgebouw gerealiseerd. Volgens planning zal de hightech toeleverancier KMWE zich daar in 2017 vestigen.

Wilt u meer weten over de campus, het concept en het ontwikkelproces? Download dan hier onze whitepaper Brainport Industries Campus.

Download Whitepaper

Vervolgens worden met tussenposen van drie tot vier jaar de andere gebouwen en de overige delen van het park opgeleverd. De behoefte vanuit de bedrijven is bij deze fasering leidend. Afhankelijk van de marktvraag zal naar verwachting de hele campus in 2035 voltooid zijn.

Waarom is de campus belangrijk voor de regio? 

De hightech maakindustrie is de tweede pijler van de Nederlandse economie. Op de campus bundelt deze industrie hun krachten om de internationale positie van de maakindustrie te versterken. De campus is niet een traditionele verzameling van bedrijven op één locatie, maar nadrukkelijk ingestoken om anders te gaan samenwerken en zo innovatie te bevorderen. 

Welke partners werken aan de realisatie van de campus?

De campus is een initiatief vanuit de industrie. Voor de realisatie werken hierin samen: Brainport Industries, VolkerWessels onderneming SDK Vastgoed, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Dit publiek private samenwerkingsverband wordt sinds 2014 aangestuurd door kwartiermaker Gregor Heemskerk van Twynstra Gudde.

Reageer