De minister wil wel / niet dat u grond koopt | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

De minister wil wel / niet dat u grond koopt

Het gaat weer lekker in Nederland: de werkloosheid neemt af, lonen stijgen, woningprijzen rijzen de pan uit. Ook de vastgoed- en gebiedsontwikkeling is weer volop op gang gekomen, zeker in en rond de Randstad. Tot nu toe gaat het vooral om het afmaken van bestaande (pre-crisis) plannen. Maar de huishoudensverdunning (1 miljoen extra woningen), energietransitie en trek naar de stad zullen ook veel nieuwe gebiedsontwikkelingen ontketenen.

Markten & Sectoren

Ruimtelijke ontwikkeling

Reageer