De lessen van grote projecten en programma's | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

De lessen van grote projecten en programma's

Onze kennis en ervaring op het gebied van project- en programmamanagement is niet alleen gestoeld op de ontwikkeling van onze methodieken en instrumenten, maar zeker ook op onze ruime praktijkervaring. Wij hebben een bijdrage mogen leveren aan diverse grote, complexe en politiek-gevoelige verkeer- en vervoeropgaven.

Zowel aan private als publieke zijde, in samenwerkingsverbanden en bij het ministerie van IenM in het bijzonder. Uit meerdere evaluaties, waaronder die voor Anders Betalen voor Mobiliteit, kwamen lessen naar voren die zo herkenbaar zijn, dat ze voor ons de tien ‘gouden regels’ vormen.

Download: De lessen van grote projecten en programma's in word formaat

Reageer