De flow van generaties | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

De flow van generaties

Veel organisaties krimpen. Nieuwe mensen worden nauwelijks aangenomen. Organisaties lopen zo meer en meer vast. Dus moeten ze werken met wat er is. Dit geldt in de bestaande organisaties, maar ook in multidisciplinaire teams waar organisaties samenwerken, zoals in de sociale wijkteams en andere taakorganisaties die door de 3 decentralisaties nu worden opgericht.

Het generatieperspectief is op zich een bekend verschijnsel. Hoe verhouden X'ers zich tot Y'ers en Einsteiners? Generaties zijn echter meer dan een personeelstool en handigheidje. Generaties zijn collectieve bewustzijnsvelden. Als kind zuig je de tijd in, in de eerste 15 jaar, dan manifesteer je jezelf in de volgende 15 jaar. Die periode is zo vormend dat het een onderdeel wordt van je persoonlijkheid. Maar er is een onderscheid tussen de persoon en het generatieveld.

Generaties geven ruimte

In de generatiedieloog verbinden de deelnemers zich. In organisaties is de generatiedialoog een magnifieke methode om verbinding te realiseren. In een generatiegroep ontdekken generatiegenoten hun eigen pijn en leren zij in contact met generatiegenoten onderscheid te maken tussen wat persoonlijk is en wat van de generatie blijkt te zijn. Dit is een bevrijdend gevoel; veel zit aan de generatie en de persoonlijke zaken zijn dan ineens hanteerbaar. Dat heeft tot resultaat dat er meer vermogen is om je met generatiegenoten te verbinden en de persoonlijke shit op te ruimen.

Ook tussen generaties werkt dit zo. Mijn ervaring is dat daar vooroordelen plaatsmaken voor begrip en inlevingsvermogen. Dat vergoot het vermogen om effectief te zijn. In projecten, tussen leidingevende en medewerkers en allerlei andere interactie op de werkvloer.

Generaties als veld

Het 'veld'effect van generaties is een systemisch effect dat zich in organisaties en andere specifieke contexten manifesteert. Het lijkt zwevend, maar zoals gezinnen en organisaties een systeem zijn, zijn generaties die ook. In een geïndividualiseerde wereld kan de ontdekking van het 'veld' een enorme boost geven. Een besef van heelheid

Generatiedialoog als proven instrument

De generatiedialoog is ontwikkeld door Pieter van Dijk van de stichting Rijp en Groen. Samen met Twynstra Gudde hebben we de generatiedialoog toegepast en verder verfijnd.

Corporaties, welzijnsorganisaties, gemeenten, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en andere grote organisaties die geen bewegingsruitme hebben, moeten het doen met hun bestaande personeel. Ook grote programmaorganisaties en teams in de wijk moeten het doen met het bestaande personeel. De flow zit in de generaties en de generatiedialoog kan die laten stromen!

Reageer