De drie geheimen van cocreatie | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

De drie geheimen van cocreatie

Als we grote maatschappelijke problemen willen aanpakken, zoals de structurele armoede en werkloosheid, de milieuvraagstukken of een groot sociaal vraagstuk als eenzaamheid, dan weten we dat deze vraagstukken niet effectief kunnen worden aangepakt zonder intensieve samenwerking tussen verschillende organisaties en disciplines. Daar wringt al snel de schoen. Elk van deze hebben andere prikkels voor hun handelen, hebben andere (bedrijfs-)normen en waarden. Ieder heeft redenen genoeg om vast te houden aan eigen routines en mores.

Cocreatie

Het overbruggen daarvan vergt een heldere visie op de eigen drijfveer, op de noodzaak dit met anderen te moeten doen en een heldere visie op het vraagstuk althans de wil om die visie samen met anderen helder te krijgen. Dat geheel is cocreatie. Het is geen staat van zijn maar van actie. Cocreatie is een staat van gezamenlijke actie. Het is gebaseerd op drie noodzakelijke elementen.

  • Het hebben en toestaan van je eigen goddelijke vonk
  • Het hebben van een podium een plek waar de creatie zich laat zien en impact heeft
  • Het vermogen om te dromen en de eigen droom los te laten en samen te laten smelten met die van anderen.

Deze drie elementen zijn een nadere beschouwing waard. Omdat ze een hefboom kunnen zijn om de maatschappelijke impact te vergroten, om het eigen leiderschap te versterken en om de flow van echte diepe samenwerking te ervaren. In het ontwikkelprogramma voor maatschappelijk leiderschap Stap IN staan deze drie elementen centraal.

Het hebben en toestaan van je eigen goddelijke vonk

Wat is die vonk, die start motor? Zonder jouw scheppende kracht gaat er immers niets gebeuren. Die schepping zit in dingen doen, maken. Dat kan door concreet iets op te zetten. Maar ook iets of iemand in actie zetten, iets voor elkaar krijgen, valt onder doen. Maken of doen levert iets op dat wordt gezien en herkend. Iets dat kan verbeelden, kan troosten, kan richten. Jouw scheppende kracht is een noodzakelijk bestanddeel.

Het hebben van een podium, een plek waar creatie zich laat zien en impact heeft

Daar geldt: wat wil je in de wereld zetten? Met jouw opgave, motivatie en vermogen om jouw eigen makerschap in te zetten, kun je ook bepalen wat jij wilt doen. Wat jij in de wereld wilt zetten. Dat kan klein en fijn zijn, groots en grof, en alles daar tussen in.

Het vermogen je droom los te laten en samen te smelten met de ander

Want dat is wat in tweede instantie nodig is bij cocreatie. Hoe werk jij samen met de ander? Dat is essentieel, want als je jouw droom en betrokkenheid inbrengt en de ander wil net iets anders, hoe kun je dan constructief samenwerken? Hoe bouw je voort op wat een ander wil en behoud je tegelijk jouw eigenheid? Wie zijn die anderen met wie jij co-creëert? Hoe verbind je je werkelijk met hen?

Het leuke van cocreatie is dus niet alleen dat het over écht samenwerken gaat, maar ook over wat je zelf inbrengt, je eigen goddelijke vonk, als het podium, het effect en impact dat je wilt bereiken. Eind november gaan we deze drie ingangen centraal stellen in het ontwikkelprogramma maatschappelijk leiderschap Stap IN.

Reageer