ContracterenPLUS: Samenwerking als een essentieel ingrediënt van contracteren, aanbesteden en contractmanagement | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

ContracterenPLUS: Samenwerking als een essentieel ingrediënt van contracteren, aanbesteden en contractmanagement

Is goed samenwerken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een absolute must bij het realiseren van een project? Kun je niet gewoon in een contract opschrijven wat je verwacht en vervolgens verwachten wat je hebt opgeschreven?

Tijdens de marktbenadering (contractering en aanbesteding) en bij contractmanagement zijn er verschillende factoren die effect hebben op het projectresultaat. Deze factoren beïnvloeden elkaar en bepalen mede het gedrag van de opdrachtnemer en opdrachtgever. Deze factoren worden (bijna) nooit in samenhang met elkaar bezien, als ze al aandacht krijgen. En juist in het doorgronden van deze samenhang toont zich de samenwerkingsstrategie!

Focus op de ‘harde’ kant van contracteren, aanbesteden en managen

Mensen hebben −gevoed door angst iets verkeerds te doen− de natuurlijke neiging om de focus bij aanbesteden en het managen van een contract op aanbestedingsregels, het contract en de eisen te leggen: de ‘harde’ kant van ‘afspraak is afspraak’ en ‘regels zijn regels’. Echter, je merkt: ook contractmanagement is mensenwerk! Deze afstandelijke, formele houding lijkt veiligheid te bieden, maar effectief communiceren wordt een uitdaging, een “wij vs. zij” houding sluipt er in en om commitment naar elkaar uit te spreken moet je een hoge drempel over. De ontstane verhoudingen laten als snel ruimte voor opportunistisch gedrag. Het behouden van overzicht over de onderlinge beïnvloeding van deze gedragingen is moeilijk. Het blijft tenslotte mensenwerk...

Met ContracterenPLUS zijn wij ervan overtuigd dat je iets aan je werkwijze kunt toevoegen: het projectresultaat wordt verbeterd door een doordachte samenwerkingsstrategie op te stellen, projectspecifiek en binnen de context van het project.

In alle fasen van een project wordt succesvolle realisatie zowel positief als negatief beïnvloed door verschillende factoren die elkaar ook onderling beïnvloeden.

Met de ContracterenPLUS manier van kijken analyseer je op een nieuwe manier hoe deze factoren in jouw projectspecifieke situatie of fase elkaar beïnvloeden. De samenwerkingsstrategie gebruik je om de invloed van negatieve factoren te beperken of de positieve invloed van factoren aan te wenden om het projectresultaat te verbeteren. Voeg een PLUS toe aan contracteren!

Samenwerkingsstrategie

Graag stellen wij samen met u een samenwerkingsstrategie op passend bij iedere fase van het project. Eventueel als onderdeel van het contractbeheersplan.

Twynstra Gudde als samenwerkingspartner bij contracteren, aanbesteden en contractmanagement

Wij zijn een organisatieadviesbureau met ruime en brede ervaring in contracteren, aanbesteden en contractmanagement; wij hebben heel wat “vlieguren” gemaakt. Dit combineren we met een uitgebreide “gereedschapskist” gevuld met kennis en competenties op gebied van samenwerkingskunde, veranderkunde, organisatiekunde, risicomanagement en project- en programmamanagement.

In onze gereedschapskist zitten o.a.:

  • Ons beproefde Afwegingsmodel voor het contracteren, voorzien van een samenwerkingsmodule
  • De RISMAN-methode –voor het effectief managen van (samenwerkings)risico’s in projecten
  • Link –een game die zich al jaren bewijst als effectief middel om je voor te bereiden op complexe aanbestedingen, en waarin samenwerking een hoofdrol speelt
  • GRIP –een game om de samenwerking bij de contractbeheersing te oefenen
  • Assessmentmethodieken die gericht zijn op het verkrijgen van de juiste teamsamenstelling om een project tot een succes te maken

Onze kennis, ervaring en specifieke expertise is gebruikt in het ontwikkelen van ContracterenPLUS. Wij zijn als geen ander in staat om maatwerkoplossingen te leveren bij het verbeteren van de samenwerking bij het contracteren, aanbesteden en managen van een contract.

Download hier het schema van ContracterenPLUS

Reageer