Conflictmanagement: Omgaan met spanningen in organisaties | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Conflictmanagement: Omgaan met spanningen in organisaties

Organisaties veranderen omdat ze onder druk staan en hun bestaansrecht moeten bewijzen. Die spanning vertaalt zich in spanningen tussen afdelingen en tussen mensen. Een aanzet om daarmee om te gaan heb ik beschreven in: http://www.managementboek.nl/boek/9789013108897/spanning-in-en-rond-organisaties-jaap-van-muijen

Veel organisaties veranderen in het huidige tijdsgewricht omdat het moet, omdat ze onder druk staan, met minder geld hetzelfde moeten doen en hun bestaansrecht moeten bewijzen. Die spanning vertaalt zich in spanningen intern. Binnen organisaties komen de relaties onder druk te staan. En daarmee wordt het hanteren van spanningen in organisaties en veranderprocessen steeds belangrijker.

Omgaan met tegenstellingen
Tegelijk zijn macht, belangen en politiek onderwerpen die in de veranderkunde niet echt van harte een plek krijgen. Weinig veranderaars en managers hebben geleerd om te gaan met tegenstellingen. Toch is bekend dat het negeren van politiek en belangen een belangrijke reden is voor tegenvallende resultaten. Dat besef onderstreept het belang van het normaliseren van spanningen en irritaties in organisaties en veranderprocessen. Ze zijn er, ze horen erbij, zijn normaal en niet ongepast zoals zo vaak eigenlijk wordt gevonden.

Politiek correct
Veel veranderaanpakken worden uitgedacht bij de aanvang van een verandering, als er mogelijk nog weinig spanningen of irritaties waarneembaar zijn. De uitdaging ligt er in om tijdens de verandering te schakelen en in te spelen op zich ontwikkelende spanningen en niet te vervallen in het gemakkelijke 'weerstand hoort bij verandering'. Dit vergt aandacht voor de 'gele' manier van veranderen. Bij bespreking van de verschillende perspectieven komt deze manier van kijken er steevast uit als minder gewenst, minder prettig of okay. Alsof mensen zich er een beetje voor schamen. Het is minder politiek correct dan de andere kleuren. Toch is duidelijk dat bij veranderen met enige impact (machts-)posities onder druk komen te staan of belangen in het geding raken.

Anticiperen
Belangen die onder druk staan of macht die aan banden wordt gelegd, leiden tot irritaties en ongemak. Zeker nu organisaties meer onder druk staan, is dit een steeds belangrijkere dimensie van veranderen aan het worden. In het congresboek rond Spanning in en om organisaties dat in juni verschijnt, heb ik een artikel geschreven dat op deze gedachte voortbouwt. In dat artikel worden handreikingen geboden om te anticiperen op spanningen en in te spelen op zich ontwikkelende spanningen.

Expertises

Verandermanagement

Reageer