Blog2: Technologie en data; hoe benut u deze goudmijn? | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Blog2: Technologie en data; hoe benut u deze goudmijn?

Technologie is veruit de belangrijkste trend in het Facility Management. Daarbij draait het vooral om technologieën als ‘big data analytics’ en ‘internet of things’. Alleen blijkt de facility manager deze markt nog niet volledig te benutten. En dat terwijl er ontzettend veel mogelijkheden zijn om met technologie voorop te kunnen lopen en van toegevoegde waarde te zijn voor de klant. Dat moet zelfs, want het is aanpassen of uitsterven.

In het marktonderzoek van 2014 zagen we dat 29% van de respondenten technologie van belang vonden voor het facility management. In 2017 is dat al 41% en in 2020 stijgt dit door naar 57%. Digitale technologieën blijken dus erg relevant en dit neemt alleen maar toe. Het maakt immers een steeds groter onderdeel van ons leven; het is nu 10 jaar geleden dat de iPhone werd geïntroduceerd, kunt u zich een leven voorstellen zonder smartphone?

De aandacht voor technologie blijft toenemen en organisaties die hier niet in mee gaan hebben een probleem. Technologieën zijn namelijk disruptief voor bestaande bedrijven. Iedereen die actief is in het facilitair management moet dus een beeld hebben van de kansen en bedreigingen die de inzet van nieuwe technologie bieden voor facility management.

Goudmijn aan Big Data

Een vraag die wij veel horen is welke technologie juist voor de FM’er relevant is. Die vraag kan alleen worden beantwoord als je weet welke toepassing het meeste waarde oplevert voor de klant. De klant wordt meer zelfsturend en stelt hogere eisen aan de technologieën die hij gebruikt. Uit het marktonderzoek blijken de volgende technologieën het meest relevant te zijn voor het facility management:

  • Internet of Things
  • Big data analytics
  • Advanced robotics
  • Artificial intelligence
  • 3D printing

Zo kan Internet of Things een vlucht nemen voor zelfsturende en automatisch geprogrammeerde werkplekken of voorraadbeheerssystemen. Of de goudmijn aan data met gebruiksgegevens waar de Facility Manager op zit, kan worden aangewend door middel van Big Data Analytics. Bijvoorbeeld om afval te kunnen reduceren, energie te besparen of werknemers een gepersonaliseerd voedingsadvies te bieden. Het gaat erom inzicht te krijgen in wensen en behoeften op basis van de beschikbare informatie. Data echt bruikbaar maken is hier de grootste uitdaging.

Efficiency

Technologie laat ons ook een stuk efficiënter werken. We merken dat er als gevolg van gevorderde automatisering steeds meer van ons zelf wordt verwacht. Maar de klant verwacht ook van de ondersteuning om zelf steeds meer te kunnen en zelf in control te kunnen zijn. Stel je eens voor welke handelingen je nu allemaal verricht met de app van jouw bank. Veel van die activiteiten liepen vroeger allemaal via menselijk handelen.

Robots worden in de toekomst vaker ingezet voor arbeidsintensieve processen met een lage complexiteit, zoals schoonmaak, beveiliging, catering en in de bouw. Of data wordt ingezet om deze processen te vereenvoudigen, te automatiseren en de toekomstige vraag te voorspellen.

What’s in it for me?

Maar hoe kom ik nou concreet verder met technologie? Welke investeringen zijn daarmee gemoeid, en met welke partners moet je die toepassing realiseren? Daar kan Twynstra Gudde mee helpen. Wij combineren onze kennis over sourcing en facility management met de expertise van onze dochteronderneming The Bridge om voor onze opdrachtgevers echt toegevoegde waarde te leveren en verder te komen met technologie.

Markten & Sectoren

Huisvesting en vastgoed

Expertises

Facility management

Reageer