Bestuurders en betekenisgeving bij publieke bouwprojecten | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Bestuurders en betekenisgeving bij publieke bouwprojecten

Iedereen kent voorbeelden van publiekebouwprojecten die tot fiasco's hebben geleid. Bestuurders lijken bij deze projecten met lege handen te staan.

Toch kunnen zij wel degelijk invloed uitoefenen op de wijze waarop het project begrepen wordt. Welke vormen van betekenisgeving worden in het proces bij grote ruimtelijke projecten toegepast? Een onderzoek onder diverse ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers uit de Nederlandse praktijk geeft inzicht in betekenisgeving bij grote projecten in het publieke domein. 

Louis Lousberg, Wicher Schönau en Kirsten Feldbrugge-Reijneveld hebben intensieve gesprekken gevoerd met bestuurders over hun rol bij grote bouwprojecten. Deze uitgave van de Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij .en Gedragswetenschappen, Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies) kunt u hier downloaden in pdf formaat

Markten & Sectoren

Huisvesting en vastgoed, Ruimte

Reageer