Bent u al weer volop bezig met de voorbereidingen voor de begroting? | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Bent u al weer volop bezig met de voorbereidingen voor de begroting?

Wat ik interessant vind is hoe corporaties hun begroting tot stand laten komen. Het begin van het tweede kwartaal is een goed moment om te starten met de voorbereidingen voor de begroting van 2018. Of wellicht bent u al gestart? Veel corporaties beginnen dan met het inventariseren van concrete onderhoudswerkzaamheden en projecten die opgenomen moeten worden. Maar hoe maken corporaties de keuze voor deze projecten en onderhoudswerkzaamheden. Wat uiteindelijk het doel is dat ze optimaal bijdragen aan de strategische doelen van het portefeuilleplan. Al te vaak zien we dat het geen vertaling is van de ambities.

Maar hoe vertaalt u uw ambities op een goede manier naar concrete complexplannen en realistische complexbegrotingen? We zien al te vaak dat dit juist andersom werkt. Vanuit de afdeling vastgoed worden er projecten en onderhoudswerkzaamheden opgenomen en doorgerekend om vervolgens al dan niet te bepalen of ze voldoende bijdragen aan de portefeuilledoelstellingen. Sturing betekent wat ons betreft dat je zowel top down als bottum up kijkt naar ingrepen op complexniveau. Eerst is een integrale analyse van prestaties, op het gebied van: betaalbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid, kwaliteit en financiƫn nodig. Op basis hiervan kan prioriteit gegeven worden aan complexen die het meeste aandacht nodig hebben. Als u dit inzicht heeft kunt u ingrepen en maatregelen bepalen die optimaal bijdragen aan de (maatschappelijke) portefeuille doelstellingen, en eveneens een voldoende financieel resultaat met zich meebrengen. Verdienen waar het kan, om te investeren waar het nodig is.

Uiteraard willen corporaties zelf deze analyses kunnen maken en inbedden in hun vastgoedsturingsproces. Omdat dit niet het enige is waar u zich mee bezig houdt en vaak te druk bent, kan het wenselijk zijn om u hierin te laten begeleiden. Als u op dit moment het wel zou willen, maar om wat voor reden dan ook nog niet kunt, denken we graag met u mee. Daarnaast bieden we u aan om dit via een aantal workshops dit proces eens samen met ons door te lopen. Het levert u veel inzichten, is erg leerzaam en biedt wellicht al voldoende handvatten om voor 2018 tot een beter onderbouwde begroting te komen.

In samenwerking met Reasult biedt Twynstra Gudde corporaties de mogelijkheid om in een relatief korte periode een goede prestatie-analyse te maken als input voor uw complexplannen en het goed onderbouwen van de begroting. We vertellen u graag meer hierover.

Markten & Sectoren

Woningcorporaties, Ruimte

Ja, ik ben benieuwd wat Twynstra Gudde kan bieden