Beleidsdoorlichting Duurzaam Ondernemen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Beleidsdoorlichting Duurzaam Ondernemen

Het toenmalig ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft naar een vitaal en duurzaam agrocomplex. Het beleid beschreven in begrotingsartikel 21 moet hieraan bijdragen. Twynstra Gudde wordt gevraagd dit beleid door te lichten.

Theorie versus praktijk
Om een beeld te krijgen van de veronderstellingen die aan het beleid ten grondslag liggen heeft het ministerie haar beleid gereconstrueerd: wat is de veronderstelde relatie tussen de instrumenten (zoals subsidieregelingen, voorlichtingscampagnes, etc) met de doelstellingen van het beleid? Waarom?Vervolgens heeft Twynstra Gudde dit getoetst aan de praktijk door middel van:

  • een analyse van reeds uitgevoerde onderzoeken
  • sessies met stakeholders, waarin legitimiteit en werking van het beleid in de praktijk zijn besproken.

Verantwoording én leren
De beleidsdoorlichting heeft geresulteerd in een syntheserapport waarin de 10 onderzoeksvragen zijn beantwoord die de Regeling prestatiegegevens en evaluatieonderzoek (RPE) voor beleidsdoorlichtingen voorschrijft. De minister heeft het resultaat benut om de Tweede Kamer te informeren en er leerpunten uit te halen voor de toekomst.

Bernard Jol, medewerker ministerie van Economische Zaken: ‘De kracht van de beleidsdoorlichting schuilt in de gerichtheid op operationele doelen i.p.v. op instrumenten.’

 

 

Markten & Sectoren

Rijksoverheid

Reageer