Balans binnen het vastgoedmanagementsysteem zorgt voor sturing | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Balans binnen het vastgoedmanagementsysteem zorgt voor sturing

In oktober 2016 verscheen het eerste deel van het Algemeen Rekenkameronderzoek naar het vastgoed van universiteiten. Daarnaast verscheen in het voorjaar van 2016 ook het themaonderzoek Huisvesting in mbo, hbo en wo van de Onderwijsinspectie. Vastgoed binnen onderwijsinstellingen zorgt na een aantal bouwfraudes voor veel politieke aandacht. Het themaonderzoek benoemt dat huisvesting nooit een doel op zich mag zijn of een middel in de concurrentiestrijd om de student. Het rekenkameronderzoek stelt dat inzicht in de risico’s van de vele vastgoedplannen mist, waardoor ad hoc sturing plaatsvindt en daarmee keuzes worden gemaakt die niet bijdragen aan de vastgestelde organisatiedoelen.

Gebalanceerd vastgoedmanagement draagt bij aan de doelen die de onderwijsinstantie zichzelf stelt. Waar moet een onderwijsinstelling op letten om effectieve en efficiënte sturing en besluitvorming op vastgoed mogelijk te maken, zodat er een evenwicht ontstaat tussen de kansen en risico’s van vastgoed? Door samenhang te zoeken tussen verschillende elementen die nodig zijn voor een gezond vastgoedmanagementsysteem; het Corporate Real Estate Management (CREM) model.
Samenhang zorgt voor balans, die nodig is om gezond vastgoedmanagement uit te voeren.
 

CREM-model

Het zogeheten Corporate Real Estate Management (CREM) model bestaat uit vier elementen die onderling in evenwicht moeten zijn. Wanneer het ene element wordt aangepast, betekent dit ook een aanpassing in een ander element).
 
 

De vier elementen

'Stel uw organisatiedoelstellingen centraal’
Binnen het eerste element, Strategie & beleid, staan de ambities en doelstellingen centraal. Op welke wijze kunnen vastgoed en de vastgoedorganisatie bijdragen aan het behalen van ambities en doelstellingen? Dit wordt vertaald naar een behoefte aan (soorten) vastgoed en de rol die je als onderwijsinstantie moet invullen. Welke kaders liggen ten grondslag aan beslissingen voor vastgoedinvesteringen? Het resultaat van dit element is vastgoedbeleid, waarmee duidelijke kaders worden meegegeven aan de keuzes die worden gemaakt voor de vastgoinvesteringen.
 
‘Stuur op de betaalbaarheid van de totale vastgoedportefeuille‘
Het tweede element: Strategisch vastgoedplan. Vanuit strategie en beleid zijn kaders opgesteld binnen welke het vastgoedbeleid zich moet vormen. Maar de totale vastgoedportefeuille moet ook betaalbaar zijn. Belangrijk hierbij is dat de verwachte financiële effecten van het strategisch vastgoedplan integraal moeten worden beoordeeld. Evenwicht vinden tussen investeringen én de exploitatiekosten, bijvoorbeeld door middel van de Total Costs of Ownership (TCO)-methode, is essentieel. Resultaat is een betaalbaar strategisch vastgoedplan. Hiermee worden investeringskeuzes zichtbaar gemaakt inclusief de financiële effecten op de exploitatie.
 
‘Houd grip op de (grote hoeveelheid) vastgoedprojecten’
Hier gaat het over de Vastgoedrealisatie. In dit element staan de uitvoering en realisatie van grote hoeveelheden aan projecten centraal. Om dit beheersbaar te houden wordt samenhang gezocht in de sturing op alle projecten. Richt uw organisatie in op Multiprojectmanagement. Multiprojectmanagement is immers meer dan de optelsom van de losse projecten. Het resultaat is het creëren van een organisatiestructuur en -cultuur waar besluitvorming en projectbeheersing goed zijn geborgd.
 
‘Ontzorg de gebruiker door gebruikersmanagement effectief in te richten’
Gebruikersmanagement. Hier staat het gebruik van het vastgoed centraal. Hoe wordt de exploitatie van het vastgoed georganiseerd? Door de strategie en de vastgoedportefeuille af te stemmen op de eisen en wensen van de gebruikers. Weten wat er speelt is essentieel en is input voor de organisatiestrategie. Resultaat is demand-management (gebruikersmanagement) waar nagedacht wordt over de inrichting van het onderhoud, beheer en services om gebruikers te ontzorgen.

Gedurende dit jaar verschijnen er diverse blogs die op de vier elementen van het CREM-model ingaan. Vanuit de praktijk worden diverse vraagstukken behandeld hoe u als onderwijsorganisatie om kan gaan met elk element. Wellicht wordt uw vraagstuk wel behandeld in een van de blogs! 

Herkent u zich nu al in het vraagstuk ‘hoe breng ik balans aan in mijn vastgoedmanagement’ en kunt u niet wachten op de volgende blogs? Laat het ons weten in een reactie op de blog of benader ons persoonlijk. 

Reageer