Allianties; kansrijk door samenwerken aan risico's | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Allianties; kansrijk door samenwerken aan risico's

Allianties worden opgericht wanneer partijen gezamenlijk meer kunnen bereiken dan alleen; synergie door samenwerking! De alliantie, in de brede zin des woords, is daarmee een samenwerkingsvorm die ingestoken is op het verzilveren van kansen. Juist om die kansen te kunnen verzilveren, is aandacht voor risico's cruciaal!

Daar waar synergie te behalen is of een opgave te complex is voor een individuele partij, kan de alliantievorm van toegevoegde waarde zijn. Een valkuil hierbij is dat risico’s niet expliciet worden gemaakt, waarmee ook de verantwoordelijkheid onduidelijk wordt. Onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid voor risico’s werkt zeer beperkend in de samenwerking. Aan de voorkant, maar zeker ook als onverhoopt risico’s zich tijdens de samenwerking voordoen.

Duidelijkheid over de (ver)deling van risico’s in een samenwerking is een enabler voor vertrouwen en het succesvol samenwerken. Partijen zullen alleen geneigd zijn vol in te stappen als zij een goede inschatting kunnen maken welke risico’s er aan de opgave liggen, welk deel daarvan zij zelf dragen en wat hun invloed is op het beheersen van de gedeelde risico’s.

Lees onderstaand PDF-artikel voor een verdere toelichting van onze ideeën rondom dit onderwerp. Interessant? Ga met ons de Alliantie aan om dit verder te verdiepen en de kansen en meerwaarde voor uw eigen situatie helder te krijgen!

Allianties en risicos allianties.pdf

Reageer