Afsluitdijk moet veiliger | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Afsluitdijk moet veiliger

In 2006 bleek dat de Afsluitdijk niet meer voldoet aan de huidige veiligheidseisen. Daarnaast zijn ook de mogelijkheden om méér te doen met de Afsluitdijk verkend.

In 2011 is uiteindelijk gekozen voor een overslagbestendige dijk. Ook is er in de zogeheten Rijksstructuurvisie ruimte voor initiatieven op gebied van natuur, recreatie, duurzame energie opgenomen. Bij de keuze voor dit voorkeursalternatief werd de ondersteuning vanuit Twynstra Gudde ingeroepen.

Soepel verlopen
Yolande van der Meulen is projectdirecteur van het project Toekomst Afsluitdijk: “Wij hebben Twynstra Gudde gevraagd ons project te ondersteunen met een aantal diensten zoals omgevingsmanagement, bestuursovereenkomst, projectplannen, risicomanagement, contractmanagement en bestuurlijk-politieke proces.”

De samenwerking tussen het projectbureau en Twynstra Gudde verloopt soepel: “Het is: één team, één gedachte”,vervolgt Yolande, “het project wordt echt omarmd. Ook kritisch ja, maar altijd opdrachtgevergericht. Iedere betrokken TG’ers heeft voldoende ervaring in het desbetreffende werkveld en alles verliep zonder ook maar enige noemenswaardige wanklank.”

Veiligheidsnormen
Door de gezamenlijke inspanningen is zoals gepland eind 2011 de voorkeursbeslissing in de vorm van een vastgestelde Rijksstructuurvisie met daarbij een getekende bestuursovereenkomst voor de Afsluitdijk voorzien. In 2012 start de planuitwerking en uiteindelijk moet rond 2020 de hele Afsluitdijk aan de gestelde veiligheidsnormen voldoen.

Reageer