Aan de slag met kernwaarden voor beter ICT-rendement | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Aan de slag met kernwaarden voor beter ICT-rendement

"Onze vier kernwaarden beschrijven haarfijn de gewenste beweging. Maar hoe krijgen we deze woorden op het netvlies van onze medewerkers? Hoe gaan ze iets betekenen voor ons gedrag?" De aanpak van Twynstra Gudde spreekt aan: compact en speels, terwijl gelijkertijd het juiste niveau geraakt wordt.

Vorig jaar heeft het vernieuwd MT van Group IT, de ICT-organisatie van Post NL, serieus geïnvesteerd in het formuleren van kernwaarden. Een creatief proces dat geresulteerd heeft in vier onderscheidende kernwaarden die de gewenste beweging haarfijn onder woorden brengen. Voor de betrokkenen heeft het proces verbindend gewerkt en de woorden hebben betekenis. De kernwaarden zijn gecommuniceerd in de organisatie, maar niet echt geland. Het is tijd daar een impuls aan te geven. De aanpak van Twynstra Gudde spreekt vooral aan vanwege de compactheid. Het MT kiest voor een socratisch gesprek, voor de teambijeenkomsten wordt storytelling gekozen.

“Alle medewerkers worden betrokken, de methode is speels en concreet en sluit aan bij onze kernwaarden.” (opdrachtgever, manager ICT Services)

De voorbereiding is grondig. Enkele oriënterende gesprekken geven een beeld van wat er leeft, we organiseren  een try-out bijeenkomst met een goede reflectie en met de co-begeleiders wordt een startbijeenkomst gehouden.

In een periode van ongeveer drie maanden komen alle teams aan de beurt voor hun kernwaardenbijeenkomst. Een intakegesprek met de teammanager maakt verwachtingen over en weer duidelijk en geeft informatie over het team. Elke bijeenkomst duurt een dagdeel en start, na een heldere aftrap en introductie, met verhalen vertellen. Collega’s vertellen elkaar in een kleine groep over een mooi moment in hun werk, een moment dat ze is bijgebleven, waar ze enthousiast over zijn. De anderen luisteren en schrijven de essentie van het verhaal op. Vanuit de individuele ervaringen slaan we met het team de brug naar de kernwaarden. Hoe komen de kernwaarden terug in de verzamelde essenties? Deze stap zorgt voor concretisering van de kernwaarden en maakt eventuele witte vlekken zichtbaar. Wat betekent dit nu voor ons werk? Bij welke waarde ligt onze kracht? Waar valt te ontwikkelen en wat zouden we er dan mee winnen? We besluiten de bijeenkomst met toekomstverhalen. Verhalen die niet echt gebeurd zijn, maar wel zouden kunnen gebeuren en die uitdrukking geven aan de gewenste richting. Tot slot formuleren we enkele conclusies en voornemens voor het team. Elke bijeenkomst blijkt weer een eigen dynamiek te hebben en eigen thema’s, maar al snel wordt ook een rode draad zichtbaar .

Na de teambijeenkomsten brengen we de mooiste en meest sprekende verhalen samen in een compacte verhalenbundel. De resultaten van de andere teams worden hiermee toegankelijk en het levert een mooi totaalbeeld op.

“Het kijkje in de keuken bij andere teams heeft veel toegevoegde waarde. Jammer dat deze cross-kennis alleen de co-begeleiders gegund is.” (één van de co-begeleiders, architect)

Een aantal teams gaat actief aan de slag met de resultaten van de bijeenkomst. Sommige ook niet. Lokale initiatieven worden toegejuicht en gestimuleerd. In het MT wordt de oogst van de bijeenkomsten besproken. De formulering van de kernwaarden wordt  op basis hiervan aangescherpt. Er ligt een wens het gesprek over de kernwaarden gaande te houden en dat wordt ingepast in bestaande initiatieven. De co-begeleiders blijken stevige ambassadeurs te zijn en spelen een sleutelrol in de opvolging van de gemeenschappelijke  thema’s. De volgende stap is met name gericht op de kruisbestuiving tussen de teams, waarvoor nu een stevige basis is gelegd.

Reageer