Een risicoanalyse maken | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Een risicoanalyse maken

Misschien ligt u ook wel eens wakker van vragen als: ‘Is mijn project op tijd afgerond?’, ‘Lopen we het risico ons budget te overschrijden?’of ‘Leveren we wel de kwaliteit die we hebben toegezegd?’ Wanneer u door Twynstra Gudde een risicoanalyse laat uitvoeren, krijgt u inzicht in de belangrijkste risico’s die uw gewenste projectresultaten of organisatiedoelstellingen kunnen bedreigen. Ook krijgt u handvatten om deze risico’s te beheersen.

Onze adviseurs voeren op gestructureerde wijze een risicoanalyse uit, gebaseerd op de RISMAN-methode. Deze algemeen geaccepteerde methodiek is ontwikkeld door ons bureau, samen met onder andere Rijkswaterstaat en ProRail.

De risicoanalyse bestaat uit een aantal stappen. De eerste stap is het bepalen van het doel van de risicoanalyse. Vervolgens inventariseren wij samen met u de risico’s die uw project, programma of organisatie bedreigen, kennen we er een bepaald gewicht aan toe en verbinden we er, als dat nodig blijkt, beheersmaatregelen aan. De uitkomsten van een risicoanalyse worden overzichtelijk vastgelegd in een risicodossier. Dit biedt u handvatten om risico’s daadwerkelijk te gaan beheersen, prioriteiten te stellen in uw project of organisatie, beslissingen te ondersteunen en de haalbaarheid van planning of raming te toetsen.

Naast de opdracht om een risicoanalyse uit te voeren, krijgen onze adviseurs regelmatig de vraag hoe de stap te zetten van risicoanalyse naar risicomanagement. Om dat doel te bereiken gaan onze adviseurs met u op zoek naar een manier waarop het delen en beheersen van risico’s een plek kan krijgen binnen uw organisatie. Wij adviseren u hoe risico’s expliciet gemaakt kunnen worden, en hoe u bewust en proactief kunt omgaan met risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen kunt afwegen.

Voor Twynstra Gudde staat maatwerk voorop: risicomanagement dat aansluit bij de werkwijze, de verantwoordelijkheden en de specifieke context van uw organisatie.

Op verzoek kunnen wij de Versnellingskamer® inzetten bij de risicoanalyse. De Versnellingskamer® werkt met laptops of iPads en is bij uitstek een middel om in te zetten bij het uitvoeren van een risicoanalyse. De Versnellingskamer® maakt het mogelijk met een wat grotere groep personen aan een risicobijeenkomst deel te nemen. Omdat de deelnemers parallel aan elkaar hun ideeën inbrengen, wordt tijdswinst gerealiseerd en wordt gelijke inbreng tussen deelnemers gestimuleerd.

Het gedachtegoed van de RISMAN-methodiek die toegepast wordt bij het uitvoeren van risicoanalyses en het begeleiden van risicosessies, zetten onze adviseurs ook in bij het begeleiden van kansensessies. Een geslaagd voorbeeld hiervan is via deze link te lezen.

Expertises

Risicomanagement

Daniëlla van Well-Stam

Managing partner

Neem contact op