Managing partner Overheid en organisatie

Ageeth Telleman

Ik ben ruim ervaren als vertrouwd adviseur van bestuurders en leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor complexe veranderopgaven en organisatie overstijgende samenwerking. Ik help hen met het versterken van hun leiderschap en verduidelijken van besluitvorming. In het bijzonder help ik leidinggevenden bij de ontwikkeling naar duaal sturen (als opdrachtgever van organisatie overstijgende opgaven en als verantwoordelijke in de lijnorganisatie). Ook begeleid ik overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen bij hun samenwerking in de ‘triple helix’ rondom regionale economische ontwikkeling en innovatieopgaven.

Maakt impact met

Samenwerken, Veranderen, Organisatieontwikkeling.

'De rol van de professional is essentieel'

Opdrachten worden mij toevertrouwd omdat ik begrip heb van het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving en als gespreksbegeleider veilige, duidelijke contexten creëer waar gereflecteerd kan worden op het eigen handelen.

Mijn aanpak kenschetst zich door een duidelijke, transparante manier van werken, zonder oordelen en snel kunnen duiden van verschillende standpunten, belangen en achterliggende drijfveren, toewerken naar wederzijds begrip en vandaaruit komen tot gezamenlijkheid. Ik ben onafhankelijk, doortastend en scherp in mijn analyse en ben tegelijkertijd betrokken, tactvol en politiek-bestuurlijk sensitief. Deze combinatie maakt dat Ik snel vertrouwen win en partijen in beweging krijg.

Ik heb een breed politiek, bestuurlijk en ambtelijk netwerk. Ik ben voorzitter van de Sportraad Amsterdam (een adviesorgaan van het college van B en W en de gemeenteraad) en bekleedde diverse nevenfuncties bij verenigingen en politiek-maatschappelijke organisaties.

Managing partner Overheid en organisatie

Ageeth Telleman

ageeth telleman

Ik ben ruim ervaren als vertrouwd adviseur van bestuurders en leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor complexe veranderopgaven en organisatie overstijgende samenwerking. Ik help hen met het versterken van hun leiderschap en verduidelijken van besluitvorming. In het bijzonder help ik leidinggevenden bij de ontwikkeling naar duaal sturen (als opdrachtgever van organisatie overstijgende opgaven en als verantwoordelijke in de lijnorganisatie). Ook begeleid ik overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen bij hun samenwerking in de ‘triple helix’ rondom regionale economische ontwikkeling en innovatieopgaven.

Maakt impact met

Samenwerken, Veranderen, Organisatieontwikkeling.

'De rol van de professional is essentieel'

Opdrachten worden mij toevertrouwd omdat ik begrip heb van het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving en als gespreksbegeleider veilige, duidelijke contexten creëer waar gereflecteerd kan worden op het eigen handelen.

Mijn aanpak kenschetst zich door een duidelijke, transparante manier van werken, zonder oordelen en snel kunnen duiden van verschillende standpunten, belangen en achterliggende drijfveren, toewerken naar wederzijds begrip en vandaaruit komen tot gezamenlijkheid. Ik ben onafhankelijk, doortastend en scherp in mijn analyse en ben tegelijkertijd betrokken, tactvol en politiek-bestuurlijk sensitief. Deze combinatie maakt dat Ik snel vertrouwen win en partijen in beweging krijg.

Ik heb een breed politiek, bestuurlijk en ambtelijk netwerk. Ik ben voorzitter van de Sportraad Amsterdam (een adviesorgaan van het college van B en W en de gemeenteraad) en bekleedde diverse nevenfuncties bij verenigingen en politiek-maatschappelijke organisaties.

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.