Advies over bouw- en aanbestedingsrecht | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Advies over bouw- en aanbestedingsrecht

De realisatie van projecten in de gebouwde omgeving vraagt om intensieve samenwerking tussen publieke en/of private partijen. De samenwerking wordt uiteindelijk ook vastgelegd in juridisch houdbare overeenkomsten. Daar gaat vaak een intensief onderhandelingstraject aan vooraf. In dit gehele traject staan wij u bij, zowel met juridische expertise als met begeleiding van het proces. Dit doen wij vooraf, bij de totstandkoming, en achteraf, in geval van onduidelijkheden of claims.

Contracten op maat

Wij vertalen de complexiteit van uw project in heldere procedures en overeenkomsten. Dat begint met het expliciteren van doelstellingen, eisen en wensen. Duidelijkheid aan de voorkant helpt om later in het traject de juiste afspraken te maken. Wij leggen bij iedere stap vast wat er concreet wordt afgesproken, bijvoorbeeld over taken en verantwoordelijkheden, kosten- en risicoverdeling, planning en besluitvorming. Uiteindelijk landen de afspraken in een intentieovereenkomst, een samenwerkingsovereenkomst of een aanneemovereenkomst. Wij kunnen die voor u schrijven. Daarbij houden we in het oog dat de letter van het contract slechts één element van een samenwerking is. De achterliggende geest van de samenwerking is net zo belangrijk.

Adviseren over aanbesteding en bouwrecht

Wat betekenen de Europese aanbestedingsrichtlijnen voor uw project? Wat is uw juridische positie in het kader van een aannemingsovereenkomst? Hoe kunt u reageren als een aannemer een claim bij u neerlegt? Als overheidsorganisatie hebt u soms behoefte aan praktisch juridisch advies op het terrein van bouw- en aanbestedingsrecht. Wij toetsen uw dossier aan wetgeving en jurisprudentie. Daarbij gebruiken we onze praktijkervaring met complexe projecten in de gebouwde omgeving. Wij gaan met betrokkenen in gesprek en dragen oplossingen aan: pragmatisch en werkbaar zodat u weet welke vervolgstappen u kunt zetten.

Onafhankelijke juridische ondersteuning

Bij projecten in de gebouwde omgeving zijn geschillen niet altijd te voorkomen. De gang naar de rechter is echter een uiterste middel. Er zijn ook andere manieren om eruit te komen. Wij kunnen uw juridische positie in beeld brengen. Wij analyseren uw zaak en adviseren over de consequenties van een eventuele gerechtelijke procedure. Ook treden wij op als (bindend) adviseur voor partijen of als mediator bij het gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Verder voeren wij due diligence onderzoeken, second opinions en projectaudits uit.

Waarom Twynstra Gudde?

Bij Twynstra Gudde koppelen we praktijkkennis van het werken in de gebouwde omgeving met juridische expertise. Wij zijn specialist in het organiseren van aanbestedingsprocedures en bouwprocessen. Wij begrijpen hoe het juridische kader de samenwerking tussen partijen kan bevorderen, maar snappen ook waarom het soms misgaat. Met die combinatie van expertises bieden wij u juridische zekerheid en komen we tot werkbare oplossingen.

Lees voor meer informatie over onze visie de blogs, producten en/of cases aan de rechterzijde van deze pagina. Neem ook eens een kijkje op onze Kennisbank!

Dik van Manen

Senior adviseur

Neem contact op