Actueel | Page 3 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Actueel

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Designing With and Within Public Organizations

29-10-2018

Publieke organisaties doen in een toenemende mate een beroep op design als een nieuwe en veelbelovende aanpak, maar hoe wordt de samenwerking tussen deze twee verschillende partijen succesvol? Het nieuwe boek Designing With and Within Public Organizations legt dit uit.

Nieuw! PGM Open Netwerk

Het team van PGM Open is gestart met het PGM Open Netwerk. Het is de opvolger van de PGM Community. Met het netwerk organiseren we kleinschalige sessies voor programmamanagers over allerlei interessante thema's.

Bangladesh anticipeert op klimaatverandering met voortvarende aanpak van nieuw Delta Plan 2100

15-10-2018

Bangladesh kent net als Nederland een laaggelegen deltagebied en heeft te maken met een complexe veiligheidsproblematiek in relatie tot grote rivieren, een dynamisch zee- en kustgebied en ruimtegebrek. Door klimaatveranderingen dreigen overstromingen dusdanige vormen aan te nemen dat actie geboden is. Bangladesh is, vanwege de ervaring met het Nederlandse Deltaprogramma, in 2012 een samenwerking met Nederland aangegaan. Een Nederlands consortium, onder leiding van Twynstra Gudde, heeft het Delta Plan 2100 ontwikkeld om het land duurzaam klimaatbestendig te maken. Dit plan is in september officieel goedgekeurd door de regering van Bangladesh. Met ingang van oktober start de implementatie hiervan.

Twynstra Gudde breidt strategieadviespraktijk verder uit

10-10-2018

Twynstra Gudde heeft haar strategieadviespraktijk Strategy Counsellors verder uitgebreid met de komst van dr. Sander Merkus.