Actueel | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Actueel

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Tauw en Twynstra Gudde publiceren handreiking Naar een Circulair Nederland voor regionale overheden

13-03-2018

Met het programma ‘Nederland circulair in 2050’ wil de overheid een eind maken aan de ‘wegwerpmaatschappij’. En met de tussentijdse ambitie om in 2030 de helft minder primaire grondstoffen te verbruiken, is er op korte termijn werk aan de winkel. Het is een mooi streven, maar ook een grote uitdaging voor iedereen: voor burgers, bedrijven en overheden. En daarbinnen is een belangrijke rol weggelegd voor provincies, gemeenten en waterschappen.

Energie Water

Boekpresentatie Tweebenig samen werken

09-02-2018

Op 5 februari 2018 is ons nieuwe ‘Tweebenig samen werken’ op een feestelijke wijze gelanceerd. Tijdens deze middag heeft een aantal sprekers de aanwezigen meegenomen in het thema tweebenig samen werken en de spanning die dit met zich mee kan brengen. Lees hier een korte impressie.

Nieuwe baas voor één dag geeft advies over hoe Twynstra Gudde duurzamer kan worden

31-01-2018

Op 25 januari 2018 nam Anouk Vergeer – Vmbo-leerling -voor één dag de stoel over van Ageeth Telleman, managing partner Overheid & Organisatie van Twynstra Gudde. Dit in het kader van het project Baas van Morgen van JINC. Anouk deed deze dag onderzoek naar het vraagstuk ‘Wat is duurzaamheid en hoe kan de adviesgroep Overheid & Organisatie en Twynstra Gudde als geheel duurzamer worden?’

Jongeren over polarisatie

24-01-2018

Nabil el Malki, adviseur van Twynstra Gudde, heeft op 23 januari tijdens een conferentie in Den Haag zijn rapport gepresenteerd over polarisatie in de samenleving vanuit de beleving van jongeren in Nederland.

Veiligheid