Actueel

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

De Nieuwe Stad en Twynstra Gudde gaan samenwerking aan

14-07-2017

Twynstra Gudde kiest voor vernieuwend werkconcept in De Nieuwe Stad. Twynstra Gudde verhuist naar De Nieuwe Stad. Dat maakten beide partijen 14 juli jl. bekend. Twynstra Gudde, kiest voor een vernieuwend werkconcept in De Nieuwe Stad, waarbij geen vaste vierkante meters kantoorruimte worden gehuurd maar werkplekken worden afgenomen als een ‘service’. Het innovatieve concept sluit aan op de behoefte van zowel kleine als grote ondernemers naar meer flexibiliteit, duurzaamheid en verbondenheid. Naar verwachting wordt Twynstra Gudde per januari 2019 bewoner van De Nieuwe Stad.

Doctoraatsonderzoek naar mentale weerbaarheid kinderporno- en forensische rechercheurs

29-06-2017

Henk Sollie, adviseur bij Twynstra Gudde volgde een jaar lang vijf teams uit de forensische recherche en vijf teams uit de kinderpornorecherche in Nederland. Verder nam hij 60 diepte-interviews af van rechercheurs en van een aantal leidinggevenden. Het doel hiervan was om op zoek te gaan naar de door hun ervaren werkstressoren, evenals de copingstrategieën en persoonlijke, team- en organisatie-gerelateerde hulpbronnen, die deze typen rechercheurs gebruiken om daar mee om te gaan. Hij deed dit in het kader van zijn doctoraatsonderzoek aan de KU Leuven in samenwerking met de Politieacademie Nederland.

Veiligheid

ROA Ernst Hijmanslezing 2017 over ‘eigenaarschap’

29-06-2017

Op 22 juni 2017 heeft Björn Prevaas, partner van Twynstra Gudde, de Ernst Hijmanslezing 2017 uitgesproken voor de Raad van Organisatie Adviesbureaus (ROA). Deze lezing is in het leven geroepen om een impuls te geven aan het maatschappelijke debat over de professie van organisatieadviseurs. Plaats van handeling was de geheel gerenoveerde Villa Jongerius in Utrecht.

Buurtmakers: bewonersinitiatieven in beeld

28-06-2017

In opdracht van woningcorporatie Accolade hebben onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en adviseurs van Twynstra Gudde onderzocht welke rol woningcorporaties kunnen hebben bij het stimuleren van actief burgerschap.

Woningcorporaties