Actueel | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Actueel

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Twynstra Gudde benoemt vijf nieuwe partners

01-07-2019

Per 1 juli 2019 heeft de directie van Twynstra Gudde vijf nieuwe partners benoemd: Gregor Heemskerk, Jos Kalfsbeek, Evelien van der Kuil, Guus van Leerdam en Martin Stout. Met deze benoeming versterken wij onze positie op de thema’s energietransitie en gebiedsontwikkeling.

Twynstra Gudde ondersteunt European Medicines Agency

20-06-2019

Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) verlaat Londen doordat het Verenigd Koninkrijk heeft besloten zich terug te trekken uit de Europese Unie (Brexit). Sinds eind maart is het EMA gehuisvest in een tijdelijk kantoor in Amsterdam, Het Rijksvastgoedbedrijf bouwt namens de Staat der Nederlanden in een hoog tempo de definitieve huisvesting, een kantoorgebouw met conferentiecentrum (circa 39.000 m2) aan de Domenico Scarlattilaan op de Amsterdamse Zuidas. Het Rijsvastgoedbedrijf heeft een Design, Build en Maintain opdracht verstrekt aan de bouwcombinatie Dura / Heijmans.

Huisvesting en vastgoed

Aveco de Bondt, Wareco en Twynstra Gudde werken samen aan klimaatadaptatie

13-06-2019

Via onze samenwerking met Aveco de Bondt en Wareco bieden we onze opdrachtgevers een volledig pallet aan kennis en vaardigheden. Door de combinatie van specialistische technische kennis van Aveco de Bondt en Wareco (o.a. stresstest kaarten, diverse modelleringen) en organisatorische en bestuurlijke kennis van Twynstra Gudde (o.a. procesmanagement, stakeholder management, design thinking) ondersteunen wij je bij uitdagingen rondom klimaatadaptatie. Wij hebben ervaring met zowel het uitvoeren van stresstesten, het faciliteren van risicodialogen als met het opstellen en uitvoeren van jouw uitvoeringsagenda.

In Memoriam: Léon de Caluwé

12-06-2019

Afgelopen Pinksterweekeinde overleed onze collega Léon de Caluwé, of in de taal van Twynstra Gudde: LCA. Hij was in 1988 aangenomen om de onderwijskundige adviespraktijk te verstevigen.