Producten | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Producten

Onze producten zijn in de praktijk getoetst, concreet toepasbaar en bieden altijd resultaat. Met door ons ontwikkelde quickscans, benchmarks, testen en ontwikkeltrajecten helpen wij u de gewenste inzichten en oplossingen te krijgen. Hieronder een selectie van onze meest gevraagde producten.

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Project en Programma Review

Projecten en programma's verlopen zelden op de manier zoals vooraf bedacht. Een tussentijdse reflectie op een project of programma met belanghebbenden is een ‘must’, maar gebeurt nog te weinig. Samen met Good Work Company, Jo Bos & Co en Novaim hebben wij een reviewscan ontwikkeld waarmee u snel en doeltreffend in kaart brengt welke beelden betrokkenen hebben bij een project of programma én wat verbeterpunten zijn voor de uitvoering ervan. De scan geeft u ook leerpunten voor een volgend project of programma.

Programmamanagement Projectmanagement

Succesvol werken aan programma’s met het KOMPAS

Welke organisatiekenmerken bevorderen of belemmeren de uitvoering van uw programma’s? En hoe kunt u met die organisatiekenmerken effectief omgaan? Het diagnosemodel KOMPAS© van Twynstra Gudde helpt u dit helder in kaart te brengen. Zodat u uw programma op een professionele manier kunt opzetten en uitvoeren.

Programmamanagement
21-06-2017

Welke impact hebben trends in mobiliteit op beleid en strategie? - Workshop Mobiliteit van Morgen

Slimme en duurzame mobiliteit is geen science fiction. De toekomst is dichterbij dan u denkt. Welke nieuwe kansen doen zich voor en hoe kunt u daarop inspelen? In de workshop Mobiliteit van Morgen ontdekt u welke impact de trends in mobiliteit hebben op het beleid en de strategie van uw organisatie.

Mobiliteit en infrastructuur
21-06-2017