Tweedaagse training Programmamanagement voor waterprofessionals

Tijdens deze tweedaagse staan wij stil bij de essenties van programmamanagement en zoomen daarbij specifiek in op de opgaven voor het waterdomein. Vraagstukken als klimaatadaptatie en samenwerking in de waterketen vragen om een programmatische aanpak, maar hoe organiseer je dat programma zodat je de vaak meervoudige doelen van deze opgaven realiseert? En hoe stuur je op resultaat als je afhankelijk bent van andere partijen bij de uitvoering van je programma? En hoe werk je effectief samen?

Steeds meer organisaties werken met programma’s voor het bereiken van hun strategische doelen. Bij programma’s gaat het om complexe, tijdelijke (verander)opgaven, die belangrijk zijn voor het succes van de organisatie en die extra aandacht, focus en energie vragen. Zo ook in het waterdomein. Vaak vormen programma's een samenwerkingsverband tussen organisaties. Met deze training legt u het fundament voor uw eigen visie op programma’s en de manier waarop u uw programma aanpakt. U kunt deze opleiding zien als een verdieping of aanvulling op onze reguliere programmamanagementopleiding.

Opbrengst

Aan het eind van deze training heeft u onder meer:

  • een integraal beeld van wat programmamanagement omvat en hoe u zich daartoe verhoudt
  • inzicht in de verschillen tussen programma’s, projecten, processen en andere manieren van werken
  • een fundament voor de aanpak, besturing, besluitvorming, organisatie, samenwerking in programma's
  • meer zicht op de benodigde condities, succes- en faalfactoren voor programma's in het waterdomein
  • gedeelde ervaringen met collega’s uit het waterdomein die in soortgelijke opgaven werken.

Dagen

Deze training bestaat uit twee aaneengesloten dagen inclusief een avondprogramma op de eerste dag tot ca. 20.00 uur en wordt gevolgd door een gezamenlijk diner. De 2e dag van duurt tot 17.00 uur. 

Trainers

Deze training wordt verzorgd door Björn Prevaas en Stan Duifhuizen, beide ervaren adviseurs, begeleiders en trainers op het gebied van programmamanagement én het waterdomein. Björn is mede-auteur van het online boek Werken aan Programma's (2014) en het boek Program Canvas (2016). Beiden zijn partner bij Twynstra Gudde. 

We stellen aan onze deelnemers de online kennisomgeving Werken aan Programma’s beschikbaar. Hierop is veel materiaal over programmamanagement te vinden en (gratis) te downloaden. De deelnemers ontvangen tijdens de training het Program Canvas boek, de hulpkaarten en een koker met posters. Daarnaast worden de deelnemers lid van de community van programmamanagers, de PGM Community.

Uw investering, inclusief materialen, overnachting en verzorging

De kosten voor deze training bedragen € 1.875,-,-- (exclusief BTW) per deelnemer. Dit be­drag is inclusief alle trainingsmateriaal, een overnachtingen (op cursusdag 1) en alle cateringkosten (lunches, diner, ontbijt en verzorging gedurende de cursusdagen).  Na inschrijving ontvangt u een bevestiging. 
Mocht u onverhoopt toch niet kunnen of willen overnachten op de tussenliggende avond, neemt u dan hierover contact met ons op via opleidingen@tg.nl

Meer trainingen

Strategisch Omgevingsmanagement (SOM) in programma’s 
- Ook faciliteren wij open intervisiegroepen voor programmamanagers

Markten & Sectoren

Water

Expertises

Programmamanagement

Docenten

Björn Prevaas

Partner Project- & Programmamanagement en Organisatieontwikkeling

Björn Prevaas

Partner Project- & Programmamanagement en Organisatieontwikkeling

Ik begeleid mensen en organisaties om met behulp van projecten en programma's op een effectievere manier hun ambities te realiseren. Ook onderneem ik allerlei initiatieven om met name het vakgebied van programmamanagement verder te ontwikkelen, onder meer via Werken aan Programma's en het PGM Open.

Stan Duifhuizen

Managing partner

Stan Duifhuizen

Ik richt mij specifiek op de organisatie en uitvoering van groen/blauwe projecten en programma's. Daarbij vervul ik afwisselend de rol van adviseur of van projectmanager c.q. programmamanager. Ik ben doel- en resultaatgericht, loyaal en een bruggenbouwer.